ZARZĄD


Prezes Zarządu:
Robert Suchanke

Wiceprezes Zarządu:
Beata Drzazga

Sekretarz:
Marcin Warzecha 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Zbigniew Szkulmowski
Andrzej Skrzypek

LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.