PRZYSTĄP DO ZWIĄZKU


Deklaracja członkowska do pobrania

Wypełnioną deklarację członkowską należy odesłać na adres:

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców
Wentylacji Mechanicznej
ul. Bastionowa 33, 61-663 Poznań

lub na adres mailowy:

zwiazek@wentylacjamechaniczna.org.pl

 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4