PRZYSTĄP DO ZWIĄZKU


Deklaracja członkowska do pobrania

Wypełnioną deklarację członkowską należy odesłać na adres:

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców
Wentylacji Mechanicznej
ul. Bastionowa 33, 61-663 Poznań

lub na adres mailowy:

zwiazek@wentylacjamechaniczna.org.pl

 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.