WENTYLACJA NIEINWAZYJNA


Wentylacja nieinwazyjna prowadzona jest przez różnorodne ustniki, maski lub hełmy.

Polega na założeniu maski na nos lub nos i usta oraz jednocześnie zamocowaniu jej na głowie. W ten sposób szczelnie założony aparat wspomaga przepływ powietrza i odciąża mięśnie oddechowe.

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.