WENTYLACJA INWAZYJNA


Wentylacja inwazyjna prowadzona jest przez rurkę tracheotomijną.

Ten rodzaj wentylacji wymaga intubacji, tzn. wprowadzenia do tchawicy rurki, która posiada uszczelniany mankiet, który ułatwia wentylację płuc oraz zabezpiecza je przed dostawaniem się do nich treści z przewodu pokarmowego.

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.