AKTUALNOŚCI


Ministerstwo Zdrowia pozwala medykom ponownie pracować w kilku miejscach

23 lipca 2020

Pracownicy medyczni opiekujący się pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 nie będą musieli pracować tylko w jednym miejscu. Decyzja będzie należała do kierownika podmiotu leczniczego - poinformował w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Aby zmniejszyć ryzyko szerzenia się epidemii, pod koniec kwietnia 2020 roku wprowadzono ograniczenie pracy personelu medycznego opiekującego się pacjentami z COVID-19 do jednej placówki medycznej. W zamian lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni dostawali rekompensatę finansową.

WIĘCEJ

Rynek Zdrowia: Pandemia COVID-19. Czy chorzy powinni zmienić leczenie?

7 lipca 2020
POChP może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, w tym konieczność hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej, a nawet zgonu. Dodatkowo wraz z POChP rośnie też prawdopodobieństwo współistnienia innych chorób - w tym chorób układu krążenia. A te z kolei są uważane za jeden z najistotniejszych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 - wynika z badania Comorbidity and Its Impact on 1590 Patients With COVID-19 in China: A Nationwide Analysis.
WIĘCEJ

Aktualizacja zaleceń dla opieki długoterminowej

8 maja 2020
Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualizację zaleceń dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
WIĘCEJ

Rozporządzenie ograniczające pracę w wielu miejscach w związku z COVID-19

30 kwietnia 2020

29 kwietnia 2020 roku ogłoszono treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, będą mogli pracować tylko w jednym miejscu. 

WIĘCEJ

Uwagi OZŚWM do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

21 kwietnia 2020
W związku z opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2020r. projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, w imieniu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), zrzeszającego podmioty świadczące w skali kraju usługi pozaszpitalne, głównie domowe, na rzecz pacjentów borykających się z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających oddechu zastępczego zwracamy się z apelem o wyłączenie z tego wymogu personelu opiekującego się pacjentami wentylowanymi mechanicznie.
WIĘCEJ

Zalecenia MZ dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

2 kwietnia 2020

Zalecenia obejmują również wytyczne szczegółowe dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w warunkach domowych oraz zespoły opieki długoterminowej domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1 kwietnia 2020

31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych (realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Alternatywą ma być udzielanie świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

WIĘCEJ

Zalecenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 w warunkach domowych

31 marca 2020
Kolegium Lekarzy Rodzinnych opublikowało zalecenia dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 w warunkach domowych. Jak przewidują takich chorych będzie coraz więcej wraz ze wzrostem zachorowań.
WIĘCEJ

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym": Opieka długoterminowa chroni nas przed scenariuszem włoskim

26 marca 2020
Dopóki osoby starsze i przewlekle chore, czyli najbardziej narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-02, znajdują się pod profesjonalną opieką w placówkach i w domach, mogą czuć się bezpieczne. Sytuacja jednak dynamicznie się zmienia i od ponad tygodnia opieka długoterminowa musi się mierzyć z coraz większą liczbą nowych pacjentów wypisywanych ze szpitali, tak aby zwolnić miejsce dla zarażonych koronawirusem.
WIĘCEJ

Tygodnik Polityka: Dla kogo respiratory

25 marca 2020

"Strach przed COVID-19 bierze się stąd, że ciężko choremu grozi śmierć przez uduszenie. Ostatnią szansą na życie jest podłączenie do respiratora. Jeśli szpital go ma". 

WIĘCEJ

Komunikat NFZ dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 marca 2020

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa, oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. 

WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

16 marca 2020
Rozporządzenie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach zagrożenia epidemicznego.
WIĘCEJ

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

4 marca 2020
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 jest adresowane do szpitali. Opiera się m.in. na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która wydała stanowisko w sprawie postępowania w przypadkach ostrego zakażenia układu oddechowego wywołanego przez SARS-CoV-2.
WIĘCEJ

PAŃSTWO TRUJE I DYSKRYMINUJE!

28 lutego 2020

Dlaczego osoby z POChP wentylowane nieinwazyjnie zostały zdegradowane do II kategorii pacjentów?

Wg szacunków ekspertów w 2020 roku Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) może stać się trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie – po schorzeniach układu krążenia i nowotworach. Prawie trzy czwarte chorych w Europie i ponad połowa w USA nie ma świadomości choroby, która późno zdiagnozowana potrafi skrócić życie nawet o 15 lat. POChP prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia płuc, uniemożliwiającego na ostatnim etapie oddychanie, dlatego konieczne jest jego mechaniczne wspomaganie. Podobnie wygląda sytuacja z osobami zarażonymi koronawirusem, który również może doprowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej.

WIĘCEJ

Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku

26 lutego 2020

OZŚWM objął patronatem honorowym konferencję pod tytułem "Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku" organizowaną w dniach 8 - 9 maja 2020 roku przez Fundację Cor Meum w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego finansowania świadczeń pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej

15 stycznia 2020
OZŚWM zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów o interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji świadczeniodawców. Pani Poseł Monika Rosa złożyła do Ministra Zdrowia interpelację w tej sprawie. Przy okazji zwróciła uwagę na fakt, iż mimo że pacjentów korzystających ze świadczeń wentylacji mechanicznej z roku na rok przybywa kontrakty zawierane przez oddziały NFZ nadal bazują na zaniżonej sumie pacjentów sprzed kilku lat.
WIĘCEJ

Nie pozwolimy naszym pacjentom zostać na Święta w szpitalu

18 grudnia 2019

Dzięki dobrej woli świadczeniodawców domowej wentylacji mechanicznej pacjenci poddawani temu świadczeniu nie będą musieli spędzić Świąt w szpitalach i wrócą do domów. Członkowie OZŚWM postanowili wznowić przyjęcia nowych pacjentów we wszystkich województwach. Problem jednak nie zniknął i będzie dalej narastał.

WIĘCEJ

Polska ochrona zdrowia jest zbyt uzależniona od opieki szpitalnej

29 listopada 2019
Jak ocenia Komisja Europejska, w opublikowanym raporcie o polskiej służbie zdrowia, system ochrony zdrowia w Polsce jest za bardzo uzależniony od opieki szpitalnej. Eksperci Komisji Europejskiej podkreślili, że obowiązujący w Polsce system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zasadniczo zapewnia dostęp do szerokiego zakresu świadczeń. Jednak są w nim i wykluczenia, przez co pacjenci nie mają dostępu do niektórych usług czy leków, jakie przysługują chorym w innych krajach.
WIĘCEJ

Przetrzymywanie pacjentów w szpitalach zamiast leczenia domowego

25 listopada 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), że  przyjmując ponadlimitowych pacjentów ponoszą ryzyko finansowe, którego płatnik nie wymaga. Tych jednak, którzy go nie podejmują, Fundusz karze wzmożoną liczbą kontroli i próbuje szantażować.

WIĘCEJ

Zmiana w taryfach świadczeń opieki długoterminowej niestety nie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7 listopada 2019

Stopniowy wzrost wyceny taryfy za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej od 1 października 2019 roku do grudnia 2022 roku, zakłada Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 152/2019/DSOZ z dnia 6 listopada 2019 roku.

Niestety zmiana nie dotyczy świadczeń w ZOL i ZOP dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia i NFZ nadal odmawiają wzięcia odpowiedzialności za chorych, za których członkowie OZŚWM zapłacili z własnych środków.

23 października 2019

Szumne deklaracje w mediach dotyczące obietnicy pokrycia kosztów nadlimitowych pacjentów poddawanych wentylacji mechanicznej, to czysta teoria. Ministerstwo Zdrowia i NFZ nadal odmawiają wzięcia odpowiedzialności za chorych, za których członkowie OZŚWM zapłacili z własnych środków. Wskutek takiej „polityki uniku”, świadczeniodawcom wyczerpały się jakiekolwiek możliwości finansowe przyjmowania nowych pacjentów w pięciu województwach.

WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie rozważenia możliwości zakwalifikowania wentylacji mechanicznej dla pacjentów wymagających oddechu zastępczego jako procedury ratującej życie

16 października 2019
OZŚWM zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów o interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji świadczeniodawców. Pani Poseł Ewa Kołodziej złożyła do Ministra Zdrowia interpelację w tej sprawie. Przy okazji zwróciła uwagę na fakt, iż mimo że wentylacja mechaniczna jest procedurą ratującą życie, nie jest oficjalnie zakwalifikowana jako taka.
WIĘCEJ

NFZ nie płaci za wszystkich pacjentów

11 października 2019
Od miesiąca ośrodki wentylacji mechanicznej na terenie województwa śląskiego nie przyjmują pod opiekę nowych chorych. NFZ wciąż nie zapłacił im za ponadlimitowych pacjentów. Nie zaprosił nawet do rozmów w tej sprawie.
WIĘCEJ

PRZYJĘCIA NOWYCH PACJENTÓW W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH NADAL WSTRZYMANE

7 października 2019

Świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej już czwarty tydzień kontynuują wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Nadal brak zaproszenia do rozmów ze strony Ministra Zdrowia oraz centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ

Nowy członek dołączył do OZŚWM

24 września 2019
Do grona członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dołączyła firma Medyk Poznań Sp. z o.o.
WIĘCEJ

W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH NADAL WSTRZYMANE PRZYJĘCIA NOWYCH PACJENTÓW

23 września 2019

Świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej kontynuują wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów w pięciu województwach. Po zeszłotygodniowej informacji tylko dwa województwa zareagowały formalnymi decyzjami o spłacie zaległości z pierwszego półrocza. Nadal brak zaproszenia do rozmów ze strony Ministra Zdrowia oraz centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ

Mazowiecki NFZ przeznaczy dodatkowe 6 mln zł na nadwykonania

19 września 2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ po analizie realizacji w I półroczu 2019 r. świadczeń domowej wentylacji mechanicznej, w tym tzw. nadwykonań, wysłał aneksy do umów z placówkami na łączną kwotę 6 mln zł. Wkrótce analizę realizacji świadczeń zakończą również pozostałe oddziały wojewódzkie - poinformował rzecznik NFZ Andrzej Troszyński.
WIĘCEJ

WSTRZYMUJEMY PRZYJĘCIA NOWYCH PACJENTÓW

16 września 2019

Świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej powiedzieli dość. W związku z kompletnym brakiem reakcji Ministerstwa Zdrowia i NFZ na dramatyczne apele o stanie niezapłaconych nadwykonań, wstrzymali przyjęcia kolejnych pacjentów w siedmiu województwach. Nie są już w stanie dalej kredytować Funduszu z własnych środków.

WIĘCEJ

TAK ŹLE NIE BYŁO JESZCZE NIGDY!

10 września 2019

W liczbie niesfinansowanych świadczeń domowej wentylacji mechanicznej NFZ bije niechlubne rekordy. Czy członkowie OZŚWM zostaną zmuszeni do odmowy przyjmowania pacjentów, co oznacza odsyłanie ich z powrotem do szpitali?

 Sytuacja jest dramatyczna. Już prawie dwa tysiące pacjentów skierowanych w pierwszym półroczu 2019 do wentylacji mechanicznej w warunkach pozaszpitalnych nie jest sfinansowanych przez NFZ! Jeszcze nigdy w historii tego świadczenia tak wiele osób nie znalazło się poza obowiązującymi kontraktami świadczeniodawców z Funduszem. W rekordowym, jak dotąd, roku 2018 ich liczba na koniec roku była mniejsza niż teraz w jego połowie.

WIĘCEJ

Odpowiedź na interpelację w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej

7 sierpnia 2019

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posłanek Małgorzaty Zwiercan i Krystyny Wróblewskiej w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.

WIĘCEJ

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

20 lipca 2019
19 lipca opublikowano nowelizację zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Nowe przepisy oznaczają wprowadzenie kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej

6 lipca 2019

OZŚWM zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów o interwencję w sprawie rosnących zaległości NFZ wobec świadczeniodawców.  Panie Poseł Małgorzata Zwiercan oraz Krystyna Wróblewska złożyły interpelację w tej sprawie do Ministra Zdrowia. 

WIĘCEJ

Interpelacja w sprawie systemu opieki długoterminowej

3 lipca 2019
3 lipca 2019 roku, do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja w sprawie opieki długoterminowej złożona przez posłów Pawła Skuteckiego, Pawła Szramkę i Macieja Masłowskiego.
WIĘCEJ

Opinia OZŚWM do projektu zarządzenia

25 czerwca 2019

W związku z opublikowanym w dniu 12 czerwca 2019r. projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej jesteśmy zmuszeni zaprotestować przeciwko próbie radykalnych zmian wag produktów rozliczeniowych. Odczytujemy je, wraz z innymi działaniami, jako próbę ograniczania finansowania świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci i pacjentów wentylowanych mechanicznie. Bezpośrednim skutkiem zmniejszenia finansowania rzeczonego świadczenia będzie ograniczenie dostępu leczenia respiratorem w domu dla wielu tysięcy pacjentów, którzy tego wymagają.   

WIĘCEJ

Projekt zarządzenia w sprawie opieki długoterminowej

13 czerwca 2019
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Nowy członek OZŚWM

5 czerwca 2019
Do grona członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dołączyła firma PALLMED Sp. z o.o.
WIĘCEJ

Pani Poseł interweniuje w naszej sprawie

30 maja 2019

Poseł Gabriela Masłowska interweniuje w sprawie urealnienia limitów świadczeń domowej wentylacji mechanicznej w kontraktach NFZ.

WIĘCEJ

Wzrost pieniędzy na leczenie w budżecie Łódzkiego NFZ

27 maja 2019
Minister zdrowia zdecydował o zwiększeniu wyceny świadczeń medycznych od 1 lipca. Dodatkowe 4,1 mld zł z procedowanej aktualnie zmiany planu finansowego NFZ zostaną przekazane na świadczenia opieki zdrowotnej. 282 mln zł z tej kwoty otrzyma Łódzki OW NFZ. Łódzki Fundusz chciałby przeznaczyć te pieniądze także na najważniejsze dla pacjentów w łódzkiem świadczenia m.in.: nadal skracać czas oczekiwania na leczenie w poradniach specjalistycznych, polepszyć dostęp do opieki długoterminowej, czyli leczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
WIĘCEJ

Więcej pieniędzy na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

17 maja 2019
W ramach nowelizacji planu finansowego NFZ, co zapowiedział minister zdrowia, dodatkowe 178 mln złotych otrzyma Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ.
WIĘCEJ

Minister Zdrowia interweniuje

2 maja 2019
Minister Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia skierował do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o pilne podjęcie czynności mających na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki długoterminowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.
WIĘCEJ

Projekt zarządzenia ws. świadczeń w ramach opieki długoterminowej

30 kwietnia 2019
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Sąd Najwyższy orzekł, że NFZ zobowiązany jest zapłacić szpitalom za nadwykonania według ceny z umowy, nie zaś według kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych.

5 kwietnia 2019
19 marca 2019 r. SN w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego szpitalom, które mają zawarte umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, a jednocześnie wykonały świadczenia ratujące życie lub zdrowie ponad umowny limit, nie jest konieczne wykazanie i zweryfikowanie poniesionych na te świadczenia kosztów i że w takim wypadku wynagrodzenie jest równe cenie kontraktowej.
WIĘCEJ

Niepewny los pacjentów wentylowanych mechanicznie. Połowa oddziałów wojewódzkich NFZ nie płaci za nadwykonania w 2018 roku, mimo że liczba chorych, którzy jej potrzebują gwałtownie rośnie.

28 marca 2019

Wg danych Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej liczba pacjentów niesfinansowanych w roku 2018 w ramach wentylacji mechanicznej udzielanej w warunkach pozaszpitalnych wyniosła 2654 osoby. To już kolejny rok, kiedy NFZ nie uwzględnia rosnących kosztów świadczenia w swoich planach finansowych. Skutkuje to pojawieniem się nadwykonań niemal od pierwszych dni obowiązywania nowej umowy oraz tym, że leczenie pacjentów, którzy nie mieszczą się w limitach, kredytują z własnych środków członkowie OZŚWM, nie mając żadnych gwarancji, że Fundusz kiedykolwiek im za to zapłaci. 

WIĘCEJ

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ traktuje wentylację priorytetowo.

22 marca 2019

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przeznaczy ponad 45 mln zł na opłacenie świadczeń ponadlimitowych wykonanych przez podlaskie szpitale i poradnie w 2018 r.

W pierwszej kolejności w całości opłacone zostaną przede wszystkim świadczenia ratujące życie. Priorytetowo opłacone zostaną także świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.

WIĘCEJ

Niezbędne jest podniesienie wyceny świadczeń w opiece długoterminowej

12 marca 2019
Niezbędne jest podniesienie wyceny świadczeń w opiece długoterminowej, bo ich aktualny poziom odbije się nieuchronnie na jakości tej opieki - uważa Beata Drzazga, prezes BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie.
WIĘCEJ

Kolejna odsłona dialogu z Ministerstwem Zdrowia na rzecz poprawienia rozwiązań w pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej

22 lutego 2019

Podsekretarz Stanu Zbigniew Król w piśmie z dnia 29 stycznia 2019 r. dot. wypracowania rozwiązań w zakresie świadczeń wentylacji mechanicznej poinformował OZŚWM m.in, iż „resort zdrowia jest otwarty na ewentualne zmiany w zakresie regulacji dotyczących przedmiotowych świadczeń”. 

WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na petycję OZŚWM

21 lutego 2019
Ministerstwo Zdrowia skierowało do Prezesa Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej odpowiedź na petycję, którą otrzymało za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawie stale powiększającej się liczby osób wymagających wentylacji mechanicznej i konieczności uznania pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej za świadczenie ratujące życie.
WIĘCEJ

Witamy nowego członka Związku

12 lutego 2019
Do grona członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dołączyła firma Idea Med z Niepołomic.
WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem zabezpieczenia dostępności do świadczeń wentylacji mechanicznej i zapewnienia ich finansowania.

4 lutego 2019
29 stycznia 2019r. ukazała się odpowiedź podsekretarza stanu Zbigniewa Króla na interpelację Posła Grzegorza Furgo w sprawie pacjentów korzystających z domowej wentylacji mechanicznej. W odpowiedzi czytamy, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem zabezpieczenia dostępności do świadczeń wentylacji mechanicznej i zapewnienia ich finansowania.
WIĘCEJ

Odpowiedź na interpelację w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych

31 stycznia 2019

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król odpowiedział na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie zapewnienia opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych.

WIĘCEJ

NIK zajmie się m.in. dostępem do opieki długoterminowej

28 grudnia 2018
W 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli zajmie się m.in. dostępem do opieki długoterminowej finansowanej przez NFZ. Rzeczpospolita zaznacza, że swoje sugestie wskazał m.in. Sejm, Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Rzecznik Praw Obywatelskich - od tych instytucji wpłynęło łącznie 109 propozycji (63 od komisji sejmowych), z których Izba uwzględniła 60 proc. Ostatecznie plan kontroli zawiera 110 tematów.
WIĘCEJ

Projekt zmian rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej

22 grudnia 2018
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, w którym wyodrębniono warunki realizacji nowo zakwalifikowanego świadczenia gwarantowanego - dziennej długoterminowej opieki medycznej.
WIĘCEJ

Nusinersen objęty pełną refundacją w Polsce

18 grudnia 2018

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz zarząd firmy Biogen uzgodnili, że lek nusinersen (Spinraza®) zostanie objęty w Polsce pełną refundacją w całym spektrum rdzeniowego zaniku mięśni. Na ten dzień czekały setki chorych na SMA w Polsce oraz dziesiątki Rodzin SMA, które szukały ratunku za granicą, a także tysiące ludzi, którzy włączyli się we wspólne działania na rzecz leczenia SMA. Był to najkrótszy w historii naszego kraju proces refundacji leku na chorobę rzadką.

WIĘCEJ

OZŚWM poparł inicjatywę refundacji leku Nusinersen dla pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

5 grudnia 2018

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej skierował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego poparcie dla inicjatywy refundacji leku Nusinersen dla pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Lek na SMA refundowany jest w 21 krajach Unii Europejskiej, ale nie w Polsce. Poparcie Związku wynika m.in. z faktu, że inicjatywa dotyczy pacjentów, którzy są pod opieką członków Związku.

WIĘCEJ

Domowa wentylacja mechaniczna – NFZ nie ma pieniędzy by płacić za nadwykonania a pacjentów ciągle przybywa

23 listopada 2018

Nadal lawinowo rośnie liczba niesfinansowanych nadwykonań świadczeń wentylacji mechanicznej realizowanej w warunkach domowych za rok 2018. Członkowie Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej stoją przed dramatycznym wyborem: czy nie mając żadnych gwarancji zwrotu poniesionych wydatków, wstrzymać przyjęcia kolejnych pacjentów, odsyłając ich na szpitalne oddziały intensywnej terapii czy nadal kredytować Fundusz? Wielokrotnie zadawane przez Zarząd OZŚWM pytania, zarówno Ministrowi Zdrowia jak i prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, nadal pozostają bez odpowiedzi.

WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie pacjentów korzystających z domowej wentylacji mechanicznej

16 listopada 2018
15 listopada została opublikowna interpelacja Posła Grzegorza Furgo w sprawie pacjentów korzystających z domowej wentylacji mechanicznej.
WIĘCEJ

Niskie wyceny osobodnia w opiece długoterminowej

5 listopada 2018
Opieka długoterminowa domowa i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych jest zdecydowanie tańsza od opieki szpitalnej, poza tym pacjent czuje się bardziej komfortowo pozostając w domu - mówi Beata Drzazga, właściciel i prezes BetaMed SA, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii.
WIĘCEJ

Wzrosła liczba zgonów, jedną z możliwych przyczyn jest zła jakość powietrza

26 października 2018

Według raportu sporządzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia liczba zgonów w 2017 roku wyniosła 405,6 tys., co oznacza wzrost w stosunku do 2016 r. o 3,77 proc., a dla standaryzowanego wiekiem współczynnika zgonów 0 1,5 proc.

Odnotowany przez NFZ wzrost liczby zgonów dotyczył głównie dwóch miesięcy – stycznia i lutego. W porównaniu ze styczniem 2016 r., w tym samym miesiącu 2017 r. liczba zgonów wzrosła o 23,5 proc. Wynika to z nałożenia się trendu obserwowanego już od 2010 r. – styczeń zawsze był miesiącem o najwyższej śmiertelności – i kilku niekorzystnych czynników, które pojawiły się zimą poprzedniego roku. O jakich zjawiskach mowa?

WIĘCEJ

Witamy nowego członka Związku

17 października 2018
Miło nam poinformować, że do grona członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dołączyła firma ASMED z Chorzowa.
WIĘCEJ

Caritas za zmianą kryteriów przy ocenie ofert na długoterminową opiekę domową

12 października 2018
Ośrodki Caritas, świadczące pielęgniarską opiekę długoterminową w domach pacjentów, postulują zmianę kryteriów i punktacji, stosowanej przez NFZ przy ocenie ofert w tej dziedzinie.
WIĘCEJ

Wielkopolski OW NFZ rozdysponował dodatkowe środki na finansowanie świadczeń

25 września 2018
Wielkopolski OW NFZ rozdysponował dodatkowe środki na finansowanie świadczeń. Środki zwiększą wartości umów do końca bieżącego roku w łącznej wysokości ponad 4,4 mln zł.
WIĘCEJ

Wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów ustawy z 5 lipca 2018 roku

19 września 2018
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów ustawy z 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny komunikat w sprawie wątpliwości jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy.
WIĘCEJ

Komunikat w sprawie wątpliwości jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.

28 sierpnia 2018
Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat ws. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komunikat wyjaśnia wątpliwości jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
WIĘCEJ

Zmiany w załączniku nr 2 do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 maja 2018r.

14 sierpnia 2018
14 sierpnia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie wprowadza zmiany m.in. do zarządzenia Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zmienionego zarządzeniem Nr 73/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r.
WIĘCEJ

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

6 sierpnia 2018
2 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem porozumienia Ministra Zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r.
WIĘCEJ

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa NFZ

1 sierpnia 2018
Na stronie internetowej NFZ opublikowano Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Stanowisko Rady ds. Taryfikacji działającej przy Prezesie AOTMiT

23 lipca 2018
W biuletynie informacji publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostało opublikowane stanowisko Rady ds. Taryfikacji ws. taryfy dla świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Czytamy w nim, m.in. że: „nieinwazyjna wentylacja mechaniczna jest świadczeniem ratującym życie”.
WIĘCEJ

Petycja ws. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

18 lipca 2018
Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej zaapelował do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o zainteresowanie się losem osób wymagających opieki długoterminowej przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej.
WIĘCEJ

Opieka długoterminowa: obniżenie taryfy

4 lipca 2018
Prezes NFZ skierował do konsultacji nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Od 1 września zmienia stawki za część pacjentów.
WIĘCEJ

Kontrola NIK w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ

12 czerwca 2018
Nie wszyscy potrzebujący mogli liczyć na paliatywną i hospicyjną opiekę domową – taki jest wniosek z kontroli rozpoznawczej przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Bydgoszczy. Prawie jednej czwartej pacjentów ograniczono liczbę porad lekarskich lub wizyt pielęgniarskich. Nie wszyscy mogli też liczyć na opiekę psychologa lub wykonanie badań USG i RTG. Kontrola została przeprowadzona w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ. Badany był też największy pod względem kontraktu świadczeniodawca w Województwie. Kontrolą objęto lata 2014-2017 (pierwsza połowa).
WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców

6 czerwca 2018

6 czerwca 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

WIĘCEJ

Zarządzenie Prezesa NFZ ws. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej

30 maja 2018
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował Zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji przy AOTMiT

15 maja 2018
Na 23 maja br. zaplanowano najbliższe posiedzenie Rady ds. Taryfikacji przy AOTMiT. W porzadku obrad zaplanowano m.in. zaopiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu taryfikowanego świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45.
WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

25 kwietnia 2018
23 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu prac. 

 

WIĘCEJ

Projekt dotyczący norm zatrudnienia pielęgniarek skierowany do konsultacji

14 kwietnia 2018
12 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w spr. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt rozporządzenia reguluje normy zatrudniania pielęgniarek i położnych. Określenie liczby i kwalifikacji pielęgniarek ma m.in. gwarantować jakość świadczeń i zmniejszać ryzyko błędów.
WIĘCEJ

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

13 kwietnia 2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 12 kwietnia 2018r. przekazał  do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

21 marca 2018
Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja, iż w związku z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych, opublikowany wcześniej komunikat Prezesa NFZ o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej jest nieaktualny.
WIĘCEJ

Konsultacje projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

20 marca 2018
NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Co się zmieni?
WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

1 marca 2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych z dnia 27.02.2018r. zostało skierowane do ogłoszenia.

OZŚWM, w ramach konsultacji publicznych, złożył swoją opinię do projektu rozporządzenia popierając wszystkie propozycje zmian. Jednocześnie zwrócił uwagę na zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi oraz niesamodzielnymi, w tym na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z zakresu wentylacji mechanicznej, szczególnie z zakresu wentylacji domowej.

WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r.

16 lutego 2018
16 lutego br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej, do którego Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej skierował swoje uwagi.
WIĘCEJ

Opinia OZŚWM do projektu rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych

29 stycznia 2018
Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej przesłał do Ministerstwa Zdrowia swoją opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych.
WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych

10 stycznia 2018

10 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rzadowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji, został udostępniony projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie priorytetów zdrowonych. 

WIĘCEJ

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

22 grudnia 2017
Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej zgłosił swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

8 grudnia 2017

7 grudnia został skierowany do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

WIĘCEJ

Powołanie Prezesa AOTMiT

10 listopada 2017
W środę (8 listopada) minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał doktora Romana Topór-Mądrego na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
WIĘCEJ

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta

7 listopada 2017
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało, że 27 października prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 30 października na stanowisko rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca.
WIĘCEJ

Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji podmiotów świadczących pozaszpitalne usługi wentylacji mechanicznej na rzecz pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową

3 listopada 2017

30 października ukazała się odpowiedź na interpelację nr 9839 Panów Posłów Tomasza Nowaka i Krzysztofa Gadowskiego w sprawie sytuacji podmiotów świadczących pozaszpitalne usługi wentylacji mechanicznej na rzecz pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.

 

WIĘCEJ

Nowelizacja zarządzenia NFZ

17 października 2017

16 października opublikowano Zarządzenie Nr 105/2017/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Jakie zmiany wprowadza nowe zarządzenie?

WIĘCEJ

Uwagi do projektu zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

10 października 2017
Ogónopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechaniczej wystosował uwagi do projektu zarządzenia z dnia 25 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie do Ministerstwa Zdrowia

13 września 2017

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej otrzymał zaproszenie na spotakanie do Wiceministra Zdrowia - Piotra Gryzy. 

WIĘCEJ

Zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

5 sierpnia 2017

1 sierpnia br. ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w dalszym ciągu pozostał pod nadzorem Piotra Gryzy.

WIĘCEJ

Do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dołączy dr Marcin Czech

31 lipca 2017

Do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dołączy dr Marcin Czech. Nowy wiceminister będzie zajmował się polityką lekową, nad którą pieczę po odejściu Krzysztofa Łandy sprawował Marek Tombarkiewicz. 

WIĘCEJ

Zaproszenie AOTMiT do prac nad wyceną świadczeń nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej prowadzonej w warunkach lecznictwa szpitalnego

19 lipca 2017

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechaniczej dostał zaproszenie z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do prac nad wyceną świadczeń nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej prowadzonej w warunkach lecznictwa szpitalnego, które są rozliczane w ramach JGP D45.

WIĘCEJ

Pisma do Parlamentarnych Zespołów

29 czerwca 2017

29 czerwca br. OZŚWM wystosował ponowne pisma do: Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego, Parlamentarnego Zespołu ds. opieki nad osobami niesamodzielnymi, Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowiaz prośbą o możliwość poświęcenia jednego z posiedzeń tematyce wentylacji mechanicznej.

WIĘCEJ

Interpelacja w sprawie kontraktowania przez NFZ długoterminowej opieki pielęgniarki/rehabilitanta nad chorymi

24 czerwca 2017

21 czerwca br. została opublikowana interpelacja posła Artur Gierada do ministra zdrowia w sprawie kontraktowania przez NFZ długoterminowej opieki pielęgniarki/rehabilitanta nad chorymi.

WIĘCEJ

Odpowiedź na interpelację w sprawie finansowania wentylacji mechanicznej w warunkach domowych chorych na przewlekłą niewydolność oddechową

12 czerwca 2017
9 czerwca br. ukazała się odpowiedź na interpelację nr 9820 Poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie finansowania wentylacji mechanicznej w warunkach domowych chorych na przewlekłą niewydolność oddechową.
WIĘCEJ

Pismo do wiceministra Piotra Gryzy z prośbą o spotkanie

1 czerwca 2017

29 maja br. OZŚWM wystosował ponowne pismo do wiceministra Piotra Gryzy z prośbą o spotkanie, podczas którego zostaną omówine istotne tematy dotyczące pacjentów wentylowanych mechanicznie.  

WIĘCEJ

Kontynuacja dialogu z NFZ na temat zwiększenia środków na wentylację mechaniczną w ramach opieki długoterminowej

10 maja 2017

OZŚWM wysysował pisma do wszystkich odziałów NFZ z pytaniem dotyczącym zwiększenia środków na wentylację mechaniczną w ramach opieki długoterminowej na kolejny okres. 

 

WIĘCEJ

Odpowiedź na pismo wystosowane do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie niejasnych zasad konkursu ofert w woj. podlaskim

26 kwietnia 2017

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta odniósł się do wysłanego pisma OZŚWM, dotyczącego niejasnych zasad konkursu ofert w województwie podlaskim.

WIĘCEJ

O wentylacji mechanicznej w Ministerstwie Zdrowia

22 kwietnia 2017

20 kwietnia br. doszło do spotkania Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", której członkiem jest OZŚWM z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniewem J. Królem.

 

WIĘCEJ

LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.