AKTUALNOŚCI


Pacjenci z POChP potrzebują opiekunów a opiekunowie wsparcia w opiece nad bliskimi

19 marca 2024

Od wielu lat, w wyniku zachodzących w Polsce zmian demograficznych i cywilizacyjnych, liczba osób wymagających wentylacji mechanicznej systematycznie wzrasta. Doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że w Polsce nie funkcjonuje niestety żaden system wsparcia rodzin, bliskich, będących nieformalnymi opiekunami chorych przebywających w środowisku domowym. Nie istnieje również system całodobowej opieki w miejscu zamieszkania osoby korzystającej ze świadczenia realizowanego przez członków naszego Związku, finansowany ze środków publicznych, zwłaszcza w razie czasowej niezdolności do sprawowania opieki nad taką osobą przez członków rodziny/bliskich.

WIĘCEJ

Świadczeniodawcy wentylacji mechanicznej dziękują WOŚP za tegoroczny finał poświęcony walce z chorobami płuc

22 stycznia 2024

Domowa wentylacja mechaniczna to dla wielu pacjentów będących pod respiratorami jedyny sposób, by żyć, dlatego tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest tak istotny. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) na polu wsparcia pacjentów z chorobami płuc działa od 13 lat.  Łącznie, jego członkowie zapewniają opiekę długoterminową ponad 90 proc. pacjentom, wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

WIĘCEJ

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO

2 grudnia 2023
Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej był patronem merytorycznym 5. edycji konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro”. W trakcie dwudniowej (30 listopada - 1 grudnia) konferencji odbyło się 8 interaktywnych debat tematycznych, w których uczestniczyło ponad 700 osób - pacjentów i ich opiekunów, parlamentarzystów, przedstawicieli resortów zdrowia oraz rodziny i polityki społecznej, samorządów terytorialnych oraz zawodowych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych podmiotów zapewniających opiekę osobom starszym i niesamodzielnym. Większość uczestników śledziła przebieg konferencji online, ponad 200 zdecydowało się na udział osobisty.
WIĘCEJ

Wentylacja nieinwazyjna to jeden ze skuteczniejszych sposobów, które ratują pacjentów przy zaostrzeniach choroby

10 listopada 2023
Wentylacja nieinwazyjna może być stosowana zarówno w domu jak i szpitalu czy zakładzie opiekuńczo – leczniczym. W Polsce a szczególnie w Województwie Podkarpackim, w porównaniu do innych państw UE leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową przy pomocy wentylacji nieinwazyjnej, jest zbyt rzadko stosowane, ale to musi się zmienić – mówi Grzegorz Hydzik, specjalista chorób płuc, dyrektor szpitala w Górnie dla portalu rzeszow-info.pl
WIĘCEJ

Wzrasta liczba pacjentów pod respiratorami w domach, których NFZ nie obejmuje kontraktem. Dlaczego Minister Zdrowia nie interweniuje?

27 września 2023

Tylko w 2023 roku liczba pacjentów przebywających pod respiratorami w domach, pozostających poza kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, przekroczyła 2 tysiące osób. Jednocześnie zysk Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2022 wyniósł 7,24 mld zł. Dla porównania kwota nierozliczonych świadczeń wobec pacjentów przebywających pod respiratorami w domach od 2015 roku do dzisiaj przekroczyła 150 mln zł, czyli nieco ponad 2,1 proc. wyniku finansowego NFZ za 2022 rok.

WIĘCEJ

Nowy konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc

11 września 2023

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, została nowym konsultantem krajowym w dziedzinie chorób płuc. Zastąpiła na tym stanowisku prof. Halinę Baturę-Gabryel. 

 

WIĘCEJ

Nowe taryfy rozliczeń świadczeń wentylacji domowej

1 lipca 2023
Od 1 lipca 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe taryfy rozliczeń świadczeń NFZ ze świadczeniodawcami w systemie ochrony zdrowia, w tym w wentylacji domowej związane z ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla kadry medycznej.
WIĘCEJ

Badanie opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce

20 czerwca 2023

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej ankietę dotyczącą kierunków zmian w opiece długoterminowej i zaprasza do udziału w badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce. Udostępniona na stronie resortu zdrowia ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 14 lipca 2023 roku.

WIĘCEJ

Nadal brak decyzji w sprawie wprowadzenia nowego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową

29 maja 2023

Minął rok od drastycznej obniżki taryf NFZ dla świadczeń obejmujących pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie. Alternatywą miało być wprowadzenie nowego modelu.  Wciąż go nie ma. Przypomnijmy, że taryfy obniżono z początkiem maja 2022 o odpowiednio 16, 29 i 62 proc. zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r.

WIĘCEJ

Członkowie Związku wybrali Zarząd na nową kadencję

10 maja 2023
9 maja w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, na którym został wybrany Zarząd Związku na nową kadencję.
WIĘCEJ

List otwarty do decydentów w sprawie opieki długoterminowej

21 kwietnia 2023
Przedstawiciele sektora opieki długoterminowej, w tym Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, wystosowali list otwarty do władz RP, w którym podkreślają konieczność rozpoczęcia poważnej debaty na temat przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.
WIĘCEJ

AOTMiT rozpoczęła proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ

1 marca 2023

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymała zlecenie od Ministra Zdrowia dotyczące dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. AOTMiT ma za zadanie zebrać dane i wydać rekomendacje. Ma to związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Termin przekazania danych upływa dnia 3 kwietnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w spr. wyceny świadczeń wentylacji mechanicznej

11 stycznia 2023

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia (11 stycznia), zwołanego na wniosek posłów wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawiał "informację na temat obniżenia wyceny świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu". 

Wnioskodawcy wskazywali m.in. że pacjenci i ich rodziny oczekują wsparcia w zakresie rekompensat za rosnące ceny prądu. Mówiono też o nowym modelu opieki nad pacjentem wentylowanym, który przedstawiła do konsultacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

WIĘCEJ

Nowy system w świadczeniach w opiece długoterminowej ma wpłynąć na skrócenie kolejek

18 grudnia 2022
1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Nie zawężajmy kryteriów kwalifikacji do domowej wentylacji mechanicznej!

28 listopada 2022
Taki apel wybrzmiał ze strony ekspertów podczas panelu dyskusyjnego poświęconego wentylacji mechanicznej pacjentów w warunkach domowych odbywającego się podczas zakończonej w piątek (25 listopada) w Warszawie dwudniowej konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" zorganizowanej przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym". Konferencja stanowiła kontynuację publicznej debaty na temat aktualnego stanu i przyszłości opieki długoterminowej w Polsce, rozpoczętej w listopadzie 2019 r., kiedy odbyła się pierwsza edycja konferencji. Tegoroczną, czwartą już edycję, zorganizowano pod hasłem „Demograficzna srebrna era. Co dalej z opieką długoterminową?”. Organizatorzy Konferencji zaprosili przedstawicieli NFZ oraz AOTMiT do debaty ale nikt z tych instytucji nie pojawił się.
WIĘCEJ

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO

4 listopada 2022

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej na zaproszenie Zarządu Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” został ponownie partnerem kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO". Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację publicznej debaty na temat aktualnego stanu i przyszłości opieki długoterminowej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji jedna z sesji zostanie poświęcona WENTYLACJI MECHANICZNEJ - DOKĄD PROWADZĄ NAS ZMIANY?

Wszystkich Państwa zachęcamy do uczestnictwa i rejestracji poprzez link na stronie www.opiekadlugoterminowa2022.pl

WIĘCEJ

Minister Zdrowia w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych

19 października 2022
Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na interpelację posłanki Pauliny Matysiak (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.
WIĘCEJ

Plan taryfikacji AOTMiT na 2023 r obejmuje m.in. opiekę paliatywną i hospicyjną

26 września 2022
Znany jest już szczegółowy plan taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na rok 2023. W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia planie taryfikacji na rok 2023 wpisane są m.in. świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, świadczenia realizowane w warunkach domowych, świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych (porada w przychodni), świadczenia realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.
WIĘCEJ

Interpelacja w sprawie w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych

19 września 2022
Posłanka Paulina Matysiak (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) skierowała do ministra zdrowia interpelację nr 35859 w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.
WIĘCEJ

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wentylacji mechanicznej

4 sierpnia 2022
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów: Joanny Jaśkowiak, Jagny Marczułajtis-Walczak, Ewy Kołodziej, Riad Haidara i Małgorzaty Pępek (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie wyceny świadczeń domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.
WIĘCEJ

Nowe rekomendacje AOTMiT

14 lipca 2022
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zagwarantowanych ustawą z dnia 1 lipca 2022 roku. Prezes AOTMiT proponuje dwa warianty zmiany finansowania świadczeń.
WIĘCEJ

Apel Liderów Opieki Długoterminowej

13 czerwca 2022

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku - twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

WIĘCEJ

Stanowisko OZŚWM w sprawie wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa NFZ z dniem 1 maja br. nowych taryf świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nieinwazyjnie.

12 maja 2022

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) podtrzymuje swoje negatywne stanowisko wobec wprowadzonych z dniem 1 maja br. nowych taryf świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu. Związek nie może zaakceptować polityki, której celem jest wygenerowanie z góry określonych oszczędności kosztem  ryzyka utraty zdrowia i życia pacjentów wymagających respiratora i znajdujących się pod opieką naszych członków.

WIĘCEJ

TVN24: "NFZ obniżył stawki domowej wentylacji mechanicznej"

6 maja 2022

"Jedna decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia i blady strach padł na 10 tysiecy pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej. NFZ obniżył stawki dla świadczeniodawców. Od 1 maja płaci nawet 60% mniej."

WIĘCEJ

Interia o eutanazji w białych rękawiczkach

4 maja 2022
"Na pacjentów korzystających z respiratorów w domach padł blady strach. Od 1 maja zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniły się taryfy dotyczące finansowania domowej wentylacji mechanicznej. W zależności od liczby spędzanych pod respiratorem godzin, stawki ścięto aż o 62 proc. - Mamy dwucyfrową inflację, wszystko drożeje, a NFZ za pacjenta wentylowanego do ośmiu godzin dziennie chce płacić 39 zł. Do tej pory było to 103 zł - tłumaczy w rozmowie z Interią dr Robert Suchanke. Pacjenci są przerażeni. - Dla nas to wyrok. Eutanazja w białych rękawiczkach, bo za taką stawkę nikt nie będzie chciał świadczyć tych usług. A my, bez respiratorów w domach, umrzemy - mówi Ewa Ciechomska. I błaga razem z innymi chorymi o szansę na normalną egzystencję".
WIĘCEJ

CZY TO JEST POCZĄTEK KOŃCA DOMOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POLSCE?

28 kwietnia 2022
Od listopada ubiegłego roku, kiedy to Rada ds. Taryfikacji opublikowała opinię dotyczącą raportu AOTMiT, rekomendującą obniżenie wyceny domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej odpowiednio o 16, 29 i 62 proc. w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek, Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zwracał uwagę, że wyliczenia powstały w oparciu o nieprawdziwe i nierzetelne dane, a nowe stawki świadczenia kształtują się poniżej kosztów jego wykonania. Przedstawiciele OZŚWM ostrzegali wtedy, że tak radykalne obniżki mogą skutkować utratą płynności finansowej świadczeniodawców i koniecznością zamknięcia przez nich działalności w tym obszarze. Czyli, że w praktyce będzie to oznaczać początek końca tego świadczenia. A kilka tysięcy pacjentów korzystających z respiratorów w domu, jak szacuje prezes OZŚWM, lek. med. Robert Suchanke, po 1 maja zostanie pozbawionych finansowania, a dla kolejnych - nowych, nie będzie w systemie miejsca.
WIĘCEJ

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ

26 kwietnia 2022
Dnia 25 kwietnia zostało opublikowane Zarządzenie Prezesa NFZ NR 55/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Od 1 maja taryfy na świadczenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej realizowanej w warunkach domowych zostają obniżone. 
WIĘCEJ

Pożegnanie

19 kwietnia 2022
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prezesa Stowarzyszenia Pacjentów na Rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem
Ryszarda Rusnarczyka
wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Zarząd oraz członkowie Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
WIĘCEJ

Spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

14 kwietnia 2022

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym świadczeniodawcom oraz ich pacjentom najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mnóstwo wiosennego słońca
oraz cudownego czasu spędzonego z bliskimi i przyjaciółmi.

WIĘCEJ

Witamy nowego członka OZŚWM

11 kwietnia 2022
Do grona członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dołączyła firma Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o.
WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie taryfikacji pocedury wentylacji mechanicznej

4 kwietnia 2022

Posłanki Iwona Kozłowska i Marzena Okła-Drewnowicz (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowały do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie taryfikacji procedury wentylacji mechanicznej.

W odpowiedzi na poprzednio złożoną interpelację "podsekretarz stanu Maciej Miłkowski powołuje się w odniesieniu do ustalania taryfy na „czynnik popytowo-podażowy”. Dostrzegając słusznie wzrost zapotrzebowania na wentylację mechaniczną, jednocześnie przyjmuje zasadę odpowiednią dla, na przykład, produkcji maseczek ochronnych albo innych masowych usług. Pamiętajmy jednak, że świadczenia zdrowotne to nie fabryka i takie uproszczenia są niezasadne, a co najważniejsze niebezpieczne" - piszą posłanki.

WIĘCEJ

SŁUŻYMY WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM W PRACACH NAD NOWYM MODELEM ŚWIADCZENIA

25 marca 2022

Świadczeniodawcy domowej wentylacji mechanicznej są gotowi pracować wspólnie z resortem zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nad nowym modelem świadczenia oraz kryteriami kwalifikacji pacjentów wymagających wspomagania oddechu respiratorem. Wnioskują jednak o wstrzymanie prac nad obecnym projektem zarządzenia Prezesa NFZ do czasu wypracowania nowych rozwiązań.

WIĘCEJ

DOMOWA WENTYLACJA MECHANICZNA NADAL ZAGROŻONA. PACJENCI MOGĄ STRACIĆ DOSTĘP DO ŚWIADCZENIA I WRÓCIĆ DO SZPITALI.

28 lutego 2022

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikował obwieszczenie, w którym obniża stawki taryf za nieinwazyjną wentylację mechaniczną realizowaną w warunkach domowych. 25 lutego ukazał się projekt zarządzenia prezesa NFZ, który zapowiada wejście w życie nowych taryf od 1 maja 2022 r. W opinii świadczeniodawców zrzeszonych w OZŚWM może to oznaczać początek końca tego świadczenia w Polsce.

WIĘCEJ

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

25 lutego 2022

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu można przekazać do dnia 14 marca 2022 r. Termin wejścia w życie zarządzenia jest określony na 1 maja 2022 r.
WIĘCEJ

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej taryfikacji świadczeń

21 lutego 2022

Minister Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację złożoną przez posłów Jana Szopińskiego i Rafała Adamczyka w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej taryfikacji świadczeń domowej wentylacji mechanicznej.

Według parlamentarzystów takie rozbieżności wskazują na konieczność ponownej dogłębnej analizy i weryfikacji wyceny przedmiotowych świadczeń, aby zapewnić pacjentom dostęp do jakże ważnej w dzisiejszych czasach opieki respiratorowej, a świadczeniodawcom możliwość świadczenia tych usług na odpowiednim poziomie.

WIĘCEJ

Interpelacja w sprawie planowanych redukcji wysokości taryf w świadczeniu domowej wentylacji mechanicznej

18 lutego 2022

Posłowie Tadeusz Tomaszewski, Wiesław Szczepański oraz Bogusław Wontor z Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy złożyli interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie planowanych redukcji wysokości taryf na świadczenia "Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie".

Posłowie pytają Ministra Zdrowia jakie ma plany wobec pacjentów nieinwazyjnie wentylowanych mechanicznie w opiece długoterminowej domowej, którym grozi powrót na oddziały szpitalne, jeżeli zostaną wprowadzone zapowiadane redukcje taryf na przedmiotowe świadczenia?

WIĘCEJ

Obwieszczenie Prezesa AOTMiT

14 lutego 2022
W Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej taryfikacji świadczeń domowej wentylacji mechanicznej

2 lutego 2022
Posłowie Jan Szopiński i Rafał Adamczyk po lekturze wyników opublikowanego raportu niezależnej Agencji Formedis, który wykazał ogromną różnicę między wyceną świadczeń przeprowadzoną przez Agencję Formedis, a tą rekomendowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji złożyli interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej taryfikacji świadczeń domowej wentylacji mechanicznej.
WIĘCEJ

PONIEWAŻ KONTROWERSYJNA REKOMENDACJA AOTMiT NIE WESZŁA W ŻYCIE, WZNAWIAMY PRZYJĘCIA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMU

5 stycznia 2022

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) wznowił przyjęcia dorosłych pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. W związku z publiczną deklaracją Ministra Zdrowia liczy też na pełne rozliczenie nadwykonań za 2021 rok.

WIĘCEJ

CZY AOTMiT MANIPULOWAŁ DANYMI PRZY TWORZENIU PROPOZYCJI NOWYCH WYCEN DLA NIEINWAZYJNEJ DOMOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ?

21 grudnia 2021

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zlecił przygotowanie niezależnego raportu, którego autorzy, bazując na danych świadczeniodawców przesłanych wcześniej do AOTMiT, otrzymali całkowicie inne wyniki.

25 listopada Rada ds. Taryfikacji przyjęła stanowisko dotyczące raportu AOTMiT, w którym jego autorzy rekomendują obniżenie wyceny świadczenia nieinwazyjnej domowej wentylacji mechanicznej odpowiednio o: 16, 29 i 62% w stosunku do wyceny tej samej Agencji z 2016 roku. Wg świadczeniodawców zrzeszonych w Związku zarówno stanowisko Rady, jak i sam raport, na którym jest ono oparte, są nierzetelne. Dlatego władze Związku zleciły przygotowanie niezależnego raportu profesjonalnemu podmiotowi specjalizującemu się w wycenach kosztów świadczeń zdrowotnych.  Raport został przygotowany w oparciu o nowy standard rachunku kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045).

WIĘCEJ

Niezależny raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

21 grudnia 2021

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zlecił przygotowanie niezależnego raportu, którego autorzy, bazując na danych świadczeniodawców przesłanych wcześniej do AOTMiT, otrzymali całkowicie inne wyniki. Firma FORMEDIS mająca ponad 30-letnie doświadczenie na rynku analizy kosztów usług medycznych na podstawie danych otrzymanych od Podmiotów Leczniczych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dokonała kalkulacji kosztów i wyceny 1 osobodnia realizacji poszczególnych Analizowanych Produktów. Raport w załączeniu.

WIĘCEJ

NIE MOŻEMY COFNĄĆ SIĘ, BO ZA NAMI JEST JUŻ TYLKO ŚCIANA

16 grudnia 2021

Podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) od 6 grudnia nie przyjmują nowych dorosłych pacjentów kwalifikowanych przez lekarzy do wentylacji domowej. Tej dramatycznej dla świadczeniodawców decyzji nie zmieniły nawet próby zastraszenia ze strony oddziałów NFZ karami i groźby zerwania umów. Związek uznaje je za niezasadne i nadal czeka na zaproszenie do rozmów ze strony Ministerstwa Zdrowia. 

WIĘCEJ

Opinia byłego wiceministra zdrowia na temat wydanego raportu AOTMiT

8 grudnia 2021

Świadczeniodawcy zrzeszeni w OZŚWM nie zgadzają się z treścią ustaleń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wskazanych w Raporcie oraz późniejszym aneksie, które skutkują przedstawieniem propozycji znaczącego obniżenia taryf z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla świadczenia gwarantowanego obejmującego zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nieinwazyjnie. Mając powyższe na uwadze Zarząd OZŚWM zwrócił się do Krzysztofa Łandy, wiceministra zdrowia w latach 2016-2017, z prośbą o przeanalizowanie przedmiotowego raportu AOTMiT. Zapraszamy do zapoznania się z wydaną opinią.

WIĘCEJ

Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej

6 grudnia 2021
Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) dotyczące stanowiska Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
opublikowanego w dniu 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia nowych taryf z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla świadczenia gwarantowanego obejmującego zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nieinwazyjnie.
WIĘCEJ

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

23 listopada 2021
Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) odbędzie się 25 listopada. Rada wyda stanowisko w sprawie taryf świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. Stanowisko OZŚWM w sprawie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną podczas posiedzenia Rady zaprezentuje Prezes Związku dr Robert Suchanke.
WIĘCEJ

NIEINWAZYJNA WENTYLACJA MECHANICZNA W DOMU - DLACZEGO JEST WAŻNA?

17 listopada 2021

W dniach 25-26 listopada 2021 w Warszawie odbędzie się 3. edycja ogólnopolskiej konferencji "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO". Konferencja jest kontynuacją poprzednich edycji spotkań poświęconych szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce.

Podczas tegorocznej edycji jedna z sesji zostanie poświęcona nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu pacjenta. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia sesji.

WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania danych do System Informacji Medycznej w konsultacjach

9 listopada 2021

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

WIĘCEJ

Deinstytucjonalizacja - cele i wyzwania

6 listopada 2021

Deinstytucjonalizacja jako temat rozważań i cel działań zyskuje sobie coraz ważniejsze miejsce w debatach publicznych i programach działania tak instytucji, jak i organizacji pozarządowych. 

Odpowiadając na potrzebę wyjaśnienia istoty procesu deinstytucjonalizacji oraz oceny wpływu deinstytucjonalizacji na opiekę domową, półstacjonarną oraz instytucjonalną Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" zwróciła się do ekspertów z prośbą o przygotowanie raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce - cele i wyzwania". 

WIĘCEJ

Taryfy świadczeń z zakresu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

3 listopada 2021

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie do 10 listopada 2021 roku można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych.

WIĘCEJ

Nierówne traktowanie podmiotów przez NFZ oraz trudna sytuacja kadrowa

18 października 2021

Rozpoczął się ostatni kwartał 2021 roku a Narodowy Fundusz Zdrowia dopiero rozliczył kontrakty obejmujące nadlimitowych pacjentów skierowanych przez szpitale do opieki domowej pod respiratorem w roku 2020. Niestety podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem nie dotyczy to wszystkich regionów Polski.  Nierozliczone zaległości będą generować kolejne sprawy sądowe tym razem w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. Obecny stan rzeczy dodatkowo pogarszają rosnąca po Covid-19 liczba pacjentów z zaburzeniami oddechowymi wymagających wentylacji mechanicznej oraz pogarszająca się sytuacja kadrowa.

WIĘCEJ

Prof. Owczuk został prezesem elektem PTAiIT

10 września 2021
Prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Trzyletnia kadencja prof. Owczuka jako prezesa PTAiIT rozpocznie się w 2024 r.
WIĘCEJ

Nowe Mapy Potrzeb Zdrowotnych

1 września 2021
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło "Mapy Potrzeb Zdrowotnych". Dokument przedstawia sytuację ochrony zdrowia w Polsce, w tym kwestie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.
WIĘCEJ

Opieka długoterminowa ofiarą zmian systemowych?

31 sierpnia 2021
Wg profesora Piotra Błędowskiego, kierownika zespołu autorów raportu "Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro" biorąc pod uwagę zmiany w strukturze demograficznej ludności i systematyczny wzrost popytu na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, okazuje się, że opieka nad osobami niesamodzielnymi wymaga wsparcia, a w pewnych sytuacjach - wręcz przejęcia jej organizacji przez podmioty publiczne.
WIĘCEJ

Postępowanie taryfikacyjne: Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

23 lipca 2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

Posiedzenie połączonych komisji sejmowych nt. sytuacji w opiece długoterminowej

25 czerwca 2021
W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie połączonych komisji sejmowych polityki społecznej i rodziny oraz zdrowia nt. sytuacji w polskiej opiece długoterminowej. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej rezprezentował Prezes Związku dr Robert Suchanke.
WIĘCEJ

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień grupy osób przewlekle chorych z grupy 1b.

13 maja 2021
Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź na pismo OZŚWM w sprawie sygnałów od pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczących problemów z dostępem do szczepień przeciw COVID-19 dla tej grupy osób.
WIĘCEJ

Brak systemowego podejścia do pacjentów wymagających dalszej opieki po Covid-19

20 kwietnia 2021

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce, podmioty zrzeszone w naszym Związku zaczęły przyjmować do opieki domowej pacjentów wymagających mechanicznego wspomagania oddechu w wyniku powikłań pocovidowych. Niestety, jak dotąd nie wypracowano systemowego podejścia do kwalifikacji grupy pacjentów z powikłaniami pocovidowymi, kierowanych przez szpitale do domowej wentylacji. Uważamy te nowe dla nas zjawisko za istotne, ponieważ, jak twierdzą publicznie eksperci, takich pacjentów będzie przybywać, co potwierdzają sukcesywnie zbierane informacje od członków naszego Związku.

Związek od listopada ubiegłego roku apeluje do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o spotkanie w sprawie wypracowania standardów kwalifikowania takich pacjentów do wentylacji domowej. Jak dotąd apele pozostają bez odpowiedzi.

WIĘCEJ

Apel do Ministra o realny dostęp do szczepionek dla osób z grupy 1b

6 kwietnia 2021
W związku z problemami związanymi ze szczepieniami pacjenci korzystających z wentylacji domowej zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą o realny dostęp do szczepionek dla grupy 1B, która według prognoz powinna być zakończona w ciągu tygodnia a terminy przesuwane są nawet o kilka miesięcy.
WIĘCEJ

Pacjenci z problemami po Covid-19

24 marca 2021

Z każdym dniem zwiększa się w Polsce liczba osób, które przebyły COVID-19. Nawet po przechorowaniu choroby wielu ozdrowieńców tygodniami boryka się z długoterminowymi skutkami choroby. Najczęstsze długotrwałe objawy dotyczą układu oddechowego: zaburzenia wentylacji płuc, objawy duszności, ograniczenie tolerancji wysiłkowej. Członkowie OZŚWM już od kilku miesięcy przyjmują pod opiekę domową pacjentów pocovidowych. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwrócił uwagę w rozmowie na antenie TVN24, "... że system zajmuje się pacjentami z Covid-19, ale zupełnie nie jest przygotowany na problemy, z jakimi zmagają się osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem". 

WIĘCEJ

Dziś ruszają szczepienia osób wentylowanych mechanicznie.

15 marca 2021
Rejestracja na szczepienia osób przewlekle chorych rozpoczęła się 10 marca 2021 r., same szczepienia zaś ruszą 15 marca 2021 roku. Większość chorych dostanie skierowanie automatycznie. W niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie.
WIĘCEJ

Webinar edukacyjny - wentylacja mechaniczna w dobie pandemii COVID-19

10 lutego 2021
Prezes Pallmed, jednej z firm członkowskich Związku, dr n. med. Andrzej Stachowiak, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej wystąpił jako ekspert podczas webinaru edukacyjnego pt. Wentylacja mechaniczna w dobie pandemii COVID-19, zorganiowanego przez Stowarzyszenie Pacjentów Na Rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem!.
WIĘCEJ

"Domowa wentylacja mechaniczna ratuje nie tylko życie, ale i szpitale" - Rynek Zdrowia o naszym świadczeniu.

28 stycznia 2021
"Przybywa pacjentów, którzy po wypisaniu ze szpitala po przebytym covidzie wymagają mechanicznego wspomagania oddechu w warunkach domowych. To nowe zjawisko związane z pandemią. Potrzebna jest szybka reakcja, żeby ozdrowieńcy nie wracali do szpitali z powodu problemów z oddychaniem i nie zajmowali łóżek covidowych wyposażonych w respiratory".
WIĘCEJ

Zmiana kolejności szczepień Narodowego Programu Szczepień

20 stycznia 2021
Będzie korekta rozporządzenia dot. kolejności szczepień - w etapie pierwszym znajdą się dodatkowo osoby wentylowane mechanicznie w domach poinformował w środę (20 stycznia) podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.
WIĘCEJ

Zniesienie limitów na świadczenia wentylacji dla pacjentów w wieku do 18 lat

8 stycznia 2021

Narodowy Fudusz Zdrowia opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Na podstawie tych przepisów wprowadza się bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18 r.ż. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

WIĘCEJ

CZY PACJENCI POSTCOVIDOWI Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA MOGĄ SPARALIŻOWAĆ SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2021 ROKU?

7 stycznia 2021

Podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) już przyjmują do opieki domowej pacjentów wymagających mechanicznego wspomagania oddechu w wyniku powikłań postcovidowych. Niestety nadal nie wypracowano systemowego podejścia do tej grupy pacjentów a eksperci już ostrzegają, że to tykająca bomba.

WIĘCEJ

POZASZPITALNA WENTYLACJA MECHANICZNA - CZY DOBRZE JUŻ BYŁO?

1 grudnia 2020

Trzy dni debat i jeden cel - wypracowanie wspólnych rozwiązań dla opieki długoterminowej w Polsce w dobie postępujących zmian demograficznych i pandemii COVID-19

Nad tymi i wieloma innymi zagadnieniami debatowali podczas trzydniowej konferencji Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" eksperci akademiccy, przedstawiciele administracji rządowej, towarzystw naukowych, pracownicy sektorów opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacji pacjenckich.

W ramach Konferencji  odbyła się debata  pt. „POZASZPITALNA WENTYLACJA MECHANICZNA - CZY DOBRZE JUŻ BYŁO?”, podczas której OZŚWM reprezentował Prezes Związku dr Robert Suchanke.

WIĘCEJ

Trzy dni debat o opiece długoterminowej

25 listopada 2020

Pod patronatem Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Komisji Europejskiej i European Ageing Network, dziś w Warszawie rozpoczyna się trzydniowa (25-27 listopada) ogólnopolska konferencja Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", zatytułowana "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro".

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, w związku z COVID-19, tegoroczna formuła konferencji została zmieniona i przeniesiona do Internetu. Interaktywna transmisja "na żywo" jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2020.pl. Nagranie z każdej debaty będzie również do odtworzenia po konferencji.

WIĘCEJ

COVID-19: Kolejna aktualizacja zaleceń dla opieki długoterminowej

21 października 2020
Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano zaktualizowane zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia pozwala medykom ponownie pracować w kilku miejscach

23 lipca 2020

Pracownicy medyczni opiekujący się pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2 nie będą musieli pracować tylko w jednym miejscu. Decyzja będzie należała do kierownika podmiotu leczniczego - poinformował w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Aby zmniejszyć ryzyko szerzenia się epidemii, pod koniec kwietnia 2020 roku wprowadzono ograniczenie pracy personelu medycznego opiekującego się pacjentami z COVID-19 do jednej placówki medycznej. W zamian lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni dostawali rekompensatę finansową.

WIĘCEJ

Rynek Zdrowia: Pandemia COVID-19. Czy chorzy powinni zmienić leczenie?

7 lipca 2020
POChP może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, w tym konieczność hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej, a nawet zgonu. Dodatkowo wraz z POChP rośnie też prawdopodobieństwo współistnienia innych chorób - w tym chorób układu krążenia. A te z kolei są uważane za jeden z najistotniejszych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 - wynika z badania Comorbidity and Its Impact on 1590 Patients With COVID-19 in China: A Nationwide Analysis.
WIĘCEJ

Aktualizacja zaleceń dla opieki długoterminowej

8 maja 2020
Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualizację zaleceń dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
WIĘCEJ

Rozporządzenie ograniczające pracę w wielu miejscach w związku z COVID-19

30 kwietnia 2020

29 kwietnia 2020 roku ogłoszono treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem, będą mogli pracować tylko w jednym miejscu. 

WIĘCEJ

Uwagi OZŚWM do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

21 kwietnia 2020
W związku z opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2020r. projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, w imieniu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), zrzeszającego podmioty świadczące w skali kraju usługi pozaszpitalne, głównie domowe, na rzecz pacjentów borykających się z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających oddechu zastępczego zwracamy się z apelem o wyłączenie z tego wymogu personelu opiekującego się pacjentami wentylowanymi mechanicznie.
WIĘCEJ

Zalecenia MZ dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19

2 kwietnia 2020

Zalecenia obejmują również wytyczne szczegółowe dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w warunkach domowych oraz zespoły opieki długoterminowej domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

1 kwietnia 2020

31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych (realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Alternatywą ma być udzielanie świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

WIĘCEJ

Zalecenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 w warunkach domowych

31 marca 2020
Kolegium Lekarzy Rodzinnych opublikowało zalecenia dotyczące sprawowania opieki nad pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 w warunkach domowych. Jak przewidują takich chorych będzie coraz więcej wraz ze wzrostem zachorowań.
WIĘCEJ

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym": Opieka długoterminowa chroni nas przed scenariuszem włoskim

26 marca 2020
Dopóki osoby starsze i przewlekle chore, czyli najbardziej narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-02, znajdują się pod profesjonalną opieką w placówkach i w domach, mogą czuć się bezpieczne. Sytuacja jednak dynamicznie się zmienia i od ponad tygodnia opieka długoterminowa musi się mierzyć z coraz większą liczbą nowych pacjentów wypisywanych ze szpitali, tak aby zwolnić miejsce dla zarażonych koronawirusem.
WIĘCEJ

Tygodnik Polityka: Dla kogo respiratory

25 marca 2020

"Strach przed COVID-19 bierze się stąd, że ciężko choremu grozi śmierć przez uduszenie. Ostatnią szansą na życie jest podłączenie do respiratora. Jeśli szpital go ma". 

WIĘCEJ

Komunikat NFZ dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 marca 2020

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa, oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. 

WIĘCEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

16 marca 2020
Rozporządzenie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach zagrożenia epidemicznego.
WIĘCEJ

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

4 marca 2020
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 jest adresowane do szpitali. Opiera się m.in. na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która wydała stanowisko w sprawie postępowania w przypadkach ostrego zakażenia układu oddechowego wywołanego przez SARS-CoV-2.
WIĘCEJ

PAŃSTWO TRUJE I DYSKRYMINUJE!

28 lutego 2020

Dlaczego osoby z POChP wentylowane nieinwazyjnie zostały zdegradowane do II kategorii pacjentów?

Wg szacunków ekspertów w 2020 roku Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) może stać się trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie – po schorzeniach układu krążenia i nowotworach. Prawie trzy czwarte chorych w Europie i ponad połowa w USA nie ma świadomości choroby, która późno zdiagnozowana potrafi skrócić życie nawet o 15 lat. POChP prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia płuc, uniemożliwiającego na ostatnim etapie oddychanie, dlatego konieczne jest jego mechaniczne wspomaganie. Podobnie wygląda sytuacja z osobami zarażonymi koronawirusem, który również może doprowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej.

WIĘCEJ

Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku

26 lutego 2020

OZŚWM objął patronatem honorowym konferencję pod tytułem "Leczenie i opieka nad chorym w domu u progu III dekady XXI wieku" organizowaną w dniach 8 - 9 maja 2020 roku przez Fundację Cor Meum w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego finansowania świadczeń pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej

15 stycznia 2020
OZŚWM zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów o interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji świadczeniodawców. Pani Poseł Monika Rosa złożyła do Ministra Zdrowia interpelację w tej sprawie. Przy okazji zwróciła uwagę na fakt, iż mimo że pacjentów korzystających ze świadczeń wentylacji mechanicznej z roku na rok przybywa kontrakty zawierane przez oddziały NFZ nadal bazują na zaniżonej sumie pacjentów sprzed kilku lat.
WIĘCEJ

Nie pozwolimy naszym pacjentom zostać na Święta w szpitalu

18 grudnia 2019

Dzięki dobrej woli świadczeniodawców domowej wentylacji mechanicznej pacjenci poddawani temu świadczeniu nie będą musieli spędzić Świąt w szpitalach i wrócą do domów. Członkowie OZŚWM postanowili wznowić przyjęcia nowych pacjentów we wszystkich województwach. Problem jednak nie zniknął i będzie dalej narastał.

WIĘCEJ

Polska ochrona zdrowia jest zbyt uzależniona od opieki szpitalnej

29 listopada 2019
Jak ocenia Komisja Europejska, w opublikowanym raporcie o polskiej służbie zdrowia, system ochrony zdrowia w Polsce jest za bardzo uzależniony od opieki szpitalnej. Eksperci Komisji Europejskiej podkreślili, że obowiązujący w Polsce system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zasadniczo zapewnia dostęp do szerokiego zakresu świadczeń. Jednak są w nim i wykluczenia, przez co pacjenci nie mają dostępu do niektórych usług czy leków, jakie przysługują chorym w innych krajach.
WIĘCEJ

Przetrzymywanie pacjentów w szpitalach zamiast leczenia domowego

25 listopada 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), że  przyjmując ponadlimitowych pacjentów ponoszą ryzyko finansowe, którego płatnik nie wymaga. Tych jednak, którzy go nie podejmują, Fundusz karze wzmożoną liczbą kontroli i próbuje szantażować.

WIĘCEJ

Zmiana w taryfach świadczeń opieki długoterminowej niestety nie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7 listopada 2019

Stopniowy wzrost wyceny taryfy za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej od 1 października 2019 roku do grudnia 2022 roku, zakłada Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 152/2019/DSOZ z dnia 6 listopada 2019 roku.

Niestety zmiana nie dotyczy świadczeń w ZOL i ZOP dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

Ministerstwo Zdrowia i NFZ nadal odmawiają wzięcia odpowiedzialności za chorych, za których członkowie OZŚWM zapłacili z własnych środków.

23 października 2019

Szumne deklaracje w mediach dotyczące obietnicy pokrycia kosztów nadlimitowych pacjentów poddawanych wentylacji mechanicznej, to czysta teoria. Ministerstwo Zdrowia i NFZ nadal odmawiają wzięcia odpowiedzialności za chorych, za których członkowie OZŚWM zapłacili z własnych środków. Wskutek takiej „polityki uniku”, świadczeniodawcom wyczerpały się jakiekolwiek możliwości finansowe przyjmowania nowych pacjentów w pięciu województwach.

WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie rozważenia możliwości zakwalifikowania wentylacji mechanicznej dla pacjentów wymagających oddechu zastępczego jako procedury ratującej życie

16 października 2019
OZŚWM zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów o interwencję w sprawie dramatycznej sytuacji świadczeniodawców. Pani Poseł Ewa Kołodziej złożyła do Ministra Zdrowia interpelację w tej sprawie. Przy okazji zwróciła uwagę na fakt, iż mimo że wentylacja mechaniczna jest procedurą ratującą życie, nie jest oficjalnie zakwalifikowana jako taka.
WIĘCEJ

NFZ nie płaci za wszystkich pacjentów

11 października 2019
Od miesiąca ośrodki wentylacji mechanicznej na terenie województwa śląskiego nie przyjmują pod opiekę nowych chorych. NFZ wciąż nie zapłacił im za ponadlimitowych pacjentów. Nie zaprosił nawet do rozmów w tej sprawie.
WIĘCEJ

PRZYJĘCIA NOWYCH PACJENTÓW W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH NADAL WSTRZYMANE

7 października 2019

Świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej już czwarty tydzień kontynuują wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Nadal brak zaproszenia do rozmów ze strony Ministra Zdrowia oraz centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ

Nowy członek dołączył do OZŚWM

24 września 2019
Do grona członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dołączyła firma Medyk Poznań Sp. z o.o.
WIĘCEJ

W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH NADAL WSTRZYMANE PRZYJĘCIA NOWYCH PACJENTÓW

23 września 2019

Świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej kontynuują wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów w pięciu województwach. Po zeszłotygodniowej informacji tylko dwa województwa zareagowały formalnymi decyzjami o spłacie zaległości z pierwszego półrocza. Nadal brak zaproszenia do rozmów ze strony Ministra Zdrowia oraz centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

WIĘCEJ

Mazowiecki NFZ przeznaczy dodatkowe 6 mln zł na nadwykonania

19 września 2019
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ po analizie realizacji w I półroczu 2019 r. świadczeń domowej wentylacji mechanicznej, w tym tzw. nadwykonań, wysłał aneksy do umów z placówkami na łączną kwotę 6 mln zł. Wkrótce analizę realizacji świadczeń zakończą również pozostałe oddziały wojewódzkie - poinformował rzecznik NFZ Andrzej Troszyński.
WIĘCEJ

WSTRZYMUJEMY PRZYJĘCIA NOWYCH PACJENTÓW

16 września 2019

Świadczeniodawcy pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej powiedzieli dość. W związku z kompletnym brakiem reakcji Ministerstwa Zdrowia i NFZ na dramatyczne apele o stanie niezapłaconych nadwykonań, wstrzymali przyjęcia kolejnych pacjentów w siedmiu województwach. Nie są już w stanie dalej kredytować Funduszu z własnych środków.

WIĘCEJ

TAK ŹLE NIE BYŁO JESZCZE NIGDY!

10 września 2019

W liczbie niesfinansowanych świadczeń domowej wentylacji mechanicznej NFZ bije niechlubne rekordy. Czy członkowie OZŚWM zostaną zmuszeni do odmowy przyjmowania pacjentów, co oznacza odsyłanie ich z powrotem do szpitali?

 Sytuacja jest dramatyczna. Już prawie dwa tysiące pacjentów skierowanych w pierwszym półroczu 2019 do wentylacji mechanicznej w warunkach pozaszpitalnych nie jest sfinansowanych przez NFZ! Jeszcze nigdy w historii tego świadczenia tak wiele osób nie znalazło się poza obowiązującymi kontraktami świadczeniodawców z Funduszem. W rekordowym, jak dotąd, roku 2018 ich liczba na koniec roku była mniejsza niż teraz w jego połowie.

WIĘCEJ

Odpowiedź na interpelację w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej

7 sierpnia 2019

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posłanek Małgorzaty Zwiercan i Krystyny Wróblewskiej w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.

WIĘCEJ

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

20 lipca 2019
19 lipca opublikowano nowelizację zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Nowe przepisy oznaczają wprowadzenie kodów, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie usług pozaszpitalnych na rzecz pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej

6 lipca 2019

OZŚWM zwrócił się z prośbą do parlamentarzystów o interwencję w sprawie rosnących zaległości NFZ wobec świadczeniodawców.  Panie Poseł Małgorzata Zwiercan oraz Krystyna Wróblewska złożyły interpelację w tej sprawie do Ministra Zdrowia. 

WIĘCEJ

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4