AKTUALNOŚCI


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wentylacji mechanicznej

4 sierpnia 2022
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów: Joanny Jaśkowiak, Jagny Marczułajtis-Walczak, Ewy Kołodziej, Riad Haidara i Małgorzaty Pępek (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie wyceny świadczeń domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.
WIĘCEJ

Nowe rekomendacje AOTMiT

14 lipca 2022
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zagwarantowanych ustawą z dnia 1 lipca 2022 roku. Prezes AOTMiT proponuje dwa warianty zmiany finansowania świadczeń.
WIĘCEJ

Apel Liderów Opieki Długoterminowej

13 czerwca 2022

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku - twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

WIĘCEJ

Stanowisko OZŚWM w sprawie wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa NFZ z dniem 1 maja br. nowych taryf świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nieinwazyjnie.

12 maja 2022

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) podtrzymuje swoje negatywne stanowisko wobec wprowadzonych z dniem 1 maja br. nowych taryf świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu. Związek nie może zaakceptować polityki, której celem jest wygenerowanie z góry określonych oszczędności kosztem  ryzyka utraty zdrowia i życia pacjentów wymagających respiratora i znajdujących się pod opieką naszych członków.

WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.