AKTUALNOŚCI


PONIEWAŻ KONTROWERSYJNA REKOMENDACJA AOTMiT NIE WESZŁA W ŻYCIE, WZNAWIAMY PRZYJĘCIA PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMU

5 stycznia 2022

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) wznowił przyjęcia dorosłych pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. W związku z publiczną deklaracją Ministra Zdrowia liczy też na pełne rozliczenie nadwykonań za 2021 rok.

WIĘCEJ

CZY AOTMiT MANIPULOWAŁ DANYMI PRZY TWORZENIU PROPOZYCJI NOWYCH WYCEN DLA NIEINWAZYJNEJ DOMOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ?

21 grudnia 2021

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zlecił przygotowanie niezależnego raportu, którego autorzy, bazując na danych świadczeniodawców przesłanych wcześniej do AOTMiT, otrzymali całkowicie inne wyniki.

25 listopada Rada ds. Taryfikacji przyjęła stanowisko dotyczące raportu AOTMiT, w którym jego autorzy rekomendują obniżenie wyceny świadczenia nieinwazyjnej domowej wentylacji mechanicznej odpowiednio o: 16, 29 i 62% w stosunku do wyceny tej samej Agencji z 2016 roku. Wg świadczeniodawców zrzeszonych w Związku zarówno stanowisko Rady, jak i sam raport, na którym jest ono oparte, są nierzetelne. Dlatego władze Związku zleciły przygotowanie niezależnego raportu profesjonalnemu podmiotowi specjalizującemu się w wycenach kosztów świadczeń zdrowotnych.  Raport został przygotowany w oparciu o nowy standard rachunku kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045).

WIĘCEJ

Niezależny raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

21 grudnia 2021

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zlecił przygotowanie niezależnego raportu, którego autorzy, bazując na danych świadczeniodawców przesłanych wcześniej do AOTMiT, otrzymali całkowicie inne wyniki. Firma FORMEDIS mająca ponad 30-letnie doświadczenie na rynku analizy kosztów usług medycznych na podstawie danych otrzymanych od Podmiotów Leczniczych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dokonała kalkulacji kosztów i wyceny 1 osobodnia realizacji poszczególnych Analizowanych Produktów. Raport w załączeniu.

WIĘCEJ

NIE MOŻEMY COFNĄĆ SIĘ, BO ZA NAMI JEST JUŻ TYLKO ŚCIANA

16 grudnia 2021

Podmioty zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) od 6 grudnia nie przyjmują nowych dorosłych pacjentów kwalifikowanych przez lekarzy do wentylacji domowej. Tej dramatycznej dla świadczeniodawców decyzji nie zmieniły nawet próby zastraszenia ze strony oddziałów NFZ karami i groźby zerwania umów. Związek uznaje je za niezasadne i nadal czeka na zaproszenie do rozmów ze strony Ministerstwa Zdrowia. 

WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.