AKTUALNOŚCI


Nowe taryfy rozliczeń świadczeń wentylacji domowej

18 czerwca 2024
Od 1 lipca 2024 roku zaczną obowiązywać nowe taryfy rozliczeń świadczeń NFZ ze świadczeniodawcami w systemie ochrony zdrowia, w tym w wentylacji domowej związane z ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia dla kadry medycznej.
WIĘCEJ

Dopłata do rachunku za prąd

12 maja 2024
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zamierza przekazać 30 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wsparcie osób niepełnosprawnych korzystających z koncentratorów tlenu. To ważna pomoc dla pacjentów z niewydolnością oddechową spowodowaną przez przewlekłe choroby płuc m.in. obturacyjną chorobę płuc.
WIĘCEJ

Podkomitet KPO ds. zdrowia

8 maja 2024
Ministerstwo Zdrowia powołało zespół pod nazwą "Podkomitet do spraw efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności". Warto przypomnieć, że jednym z kluczowych działań przewidzianych w KPO jest rozwój opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Opieka długoterminowa priorytetem Ministerstwa Zdrowia

4 kwietnia 2024

Opieka długoterminowa to jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia - powiedziała na spotkaniu w Radomiu szefowa resortu Izabela Leszczyna. Minister zapowiedziała też podniesienie wycen tego rodzaju świadczeń przez NFZ.

WIĘCEJ

Powołano międzyresortowy zespół do spraw opieki nad osobami starszymi

29 marca 2024
Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Do jego zadań należeć będzie analiza systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, proponowanie kierunków działań w obszarach dotyczących opieki, opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych i rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w zakresie systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Funkcję przewodniczącej zespołu pełnić będzie Minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz.
WIĘCEJ

Pacjenci z POChP potrzebują opiekunów a opiekunowie wsparcia w opiece nad bliskimi

19 marca 2024

Od wielu lat, w wyniku zachodzących w Polsce zmian demograficznych i cywilizacyjnych, liczba osób wymagających wentylacji mechanicznej systematycznie wzrasta. Doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że w Polsce nie funkcjonuje niestety żaden system wsparcia rodzin, bliskich, będących nieformalnymi opiekunami chorych przebywających w środowisku domowym. Nie istnieje również system całodobowej opieki w miejscu zamieszkania osoby korzystającej ze świadczenia realizowanego przez członków naszego Związku, finansowany ze środków publicznych, zwłaszcza w razie czasowej niezdolności do sprawowania opieki nad taką osobą przez członków rodziny/bliskich.

WIĘCEJ

Wiceminister Zdrowia Marek Kos o planach Ministerstwa Zdrowia

10 marca 2024
W dyskusji ekspertów o polskiej ochronie zdrowia podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wiceminister zdrowia Marek Kos zapowiedział zmiany planowane przez Ministerstwo Zdrowia.
WIĘCEJ

Świadczeniodawcy wentylacji mechanicznej dziękują WOŚP za tegoroczny finał poświęcony walce z chorobami płuc

22 stycznia 2024

Domowa wentylacja mechaniczna to dla wielu pacjentów będących pod respiratorami jedyny sposób, by żyć, dlatego tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest tak istotny. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) na polu wsparcia pacjentów z chorobami płuc działa od 13 lat.  Łącznie, jego członkowie zapewniają opiekę długoterminową ponad 90 proc. pacjentom, wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4