AKTUALNOŚCI


Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

23 listopada 2021
Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) odbędzie się 25 listopada. Rada wyda stanowisko w sprawie taryf świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną. Stanowisko OZŚWM w sprawie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną podczas posiedzenia Rady zaprezentuje Prezes Związku dr Robert Suchanke.
WIĘCEJ

NIEINWAZYJNA WENTYLACJA MECHANICZNA W DOMU - DLACZEGO JEST WAŻNA?

17 listopada 2021

W dniach 25-26 listopada 2021 w Warszawie odbędzie się 3. edycja ogólnopolskiej konferencji "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO". Konferencja jest kontynuacją poprzednich edycji spotkań poświęconych szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce.

Podczas tegorocznej edycji jedna z sesji zostanie poświęcona nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu pacjenta. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia sesji.

WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania danych do System Informacji Medycznej w konsultacjach

9 listopada 2021

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

WIĘCEJ

Deinstytucjonalizacja - cele i wyzwania

6 listopada 2021

Deinstytucjonalizacja jako temat rozważań i cel działań zyskuje sobie coraz ważniejsze miejsce w debatach publicznych i programach działania tak instytucji, jak i organizacji pozarządowych. 

Odpowiadając na potrzebę wyjaśnienia istoty procesu deinstytucjonalizacji oraz oceny wpływu deinstytucjonalizacji na opiekę domową, półstacjonarną oraz instytucjonalną Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" zwróciła się do ekspertów z prośbą o przygotowanie raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce - cele i wyzwania". 

WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.