AKTUALNOŚCI


AOTMiT rozpoczęła proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ

1 marca 2023

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymała zlecenie od Ministra Zdrowia dotyczące dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. AOTMiT ma za zadanie zebrać dane i wydać rekomendacje. Ma to związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Termin przekazania danych upływa dnia 3 kwietnia 2023 roku.

WIĘCEJ

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w spr. wyceny świadczeń wentylacji mechanicznej

11 stycznia 2023

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia (11 stycznia), zwołanego na wniosek posłów wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawiał "informację na temat obniżenia wyceny świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu". 

Wnioskodawcy wskazywali m.in. że pacjenci i ich rodziny oczekują wsparcia w zakresie rekompensat za rosnące ceny prądu. Mówiono też o nowym modelu opieki nad pacjentem wentylowanym, który przedstawiła do konsultacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

WIĘCEJ

Nowy system w świadczeniach w opiece długoterminowej ma wpłynąć na skrócenie kolejek

18 grudnia 2022
1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
WIĘCEJ

Nie zawężajmy kryteriów kwalifikacji do domowej wentylacji mechanicznej!

28 listopada 2022
Taki apel wybrzmiał ze strony ekspertów podczas panelu dyskusyjnego poświęconego wentylacji mechanicznej pacjentów w warunkach domowych odbywającego się podczas zakończonej w piątek (25 listopada) w Warszawie dwudniowej konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" zorganizowanej przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym". Konferencja stanowiła kontynuację publicznej debaty na temat aktualnego stanu i przyszłości opieki długoterminowej w Polsce, rozpoczętej w listopadzie 2019 r., kiedy odbyła się pierwsza edycja konferencji. Tegoroczną, czwartą już edycję, zorganizowano pod hasłem „Demograficzna srebrna era. Co dalej z opieką długoterminową?”. Organizatorzy Konferencji zaprosili przedstawicieli NFZ oraz AOTMiT do debaty ale nikt z tych instytucji nie pojawił się.
WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.