AKTUALNOŚCI


Nadal brak decyzji w sprawie wprowadzenia nowego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową

29 maja 2023

Minął rok od drastycznej obniżki taryf NFZ dla świadczeń obejmujących pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie. Alternatywą miało być wprowadzenie nowego modelu.  Wciąż go nie ma. Przypomnijmy, że taryfy obniżono z początkiem maja 2022 o odpowiednio 16, 29 i 62 proc. zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r.

WIĘCEJ

Członkowie Związku wybrali Zarząd na nową kadencję

10 maja 2023
9 maja w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, na którym został wybrany Zarząd Związku na nową kadencję.
WIĘCEJ

List otwarty do decydentów w sprawie opieki długoterminowej

21 kwietnia 2023
Przedstawiciele sektora opieki długoterminowej, w tym Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, wystosowali list otwarty do władz RP, w którym podkreślają konieczność rozpoczęcia poważnej debaty na temat przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.
WIĘCEJ

AOTMiT rozpoczęła proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ

1 marca 2023

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji otrzymała zlecenie od Ministra Zdrowia dotyczące dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. AOTMiT ma za zadanie zebrać dane i wydać rekomendacje. Ma to związek ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Termin przekazania danych upływa dnia 3 kwietnia 2023 roku.

WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.