AKTUALNOŚCI


Nierówne traktowanie podmiotów przez NFZ oraz trudna sytuacja kadrowa

18 października 2021

Rozpoczął się ostatni kwartał 2021 roku a Narodowy Fundusz Zdrowia dopiero rozliczył kontrakty obejmujące nadlimitowych pacjentów skierowanych przez szpitale do opieki domowej pod respiratorem w roku 2020. Niestety podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem nie dotyczy to wszystkich regionów Polski.  Nierozliczone zaległości będą generować kolejne sprawy sądowe tym razem w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. Obecny stan rzeczy dodatkowo pogarszają rosnąca po Covid-19 liczba pacjentów z zaburzeniami oddechowymi wymagających wentylacji mechanicznej oraz pogarszająca się sytuacja kadrowa.

WIĘCEJ

Prof. Owczuk został prezesem elektem PTAiIT

10 września 2021
Prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Trzyletnia kadencja prof. Owczuka jako prezesa PTAiIT rozpocznie się w 2024 r.
WIĘCEJ

Nowe Mapy Potrzeb Zdrowotnych

1 września 2021
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło "Mapy Potrzeb Zdrowotnych". Dokument przedstawia sytuację ochrony zdrowia w Polsce, w tym kwestie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.
WIĘCEJ

Opieka długoterminowa ofiarą zmian systemowych?

31 sierpnia 2021
Wg profesora Piotra Błędowskiego, kierownika zespołu autorów raportu "Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro" biorąc pod uwagę zmiany w strukturze demograficznej ludności i systematyczny wzrost popytu na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, okazuje się, że opieka nad osobami niesamodzielnymi wymaga wsparcia, a w pewnych sytuacjach - wręcz przejęcia jej organizacji przez podmioty publiczne.
WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.