AKTUALNOŚCI


Nie pozwolimy naszym pacjentom zostać na Święta w szpitalu

18 grudzień 2019

Dzięki dobrej woli świadczeniodawców domowej wentylacji mechanicznej pacjenci poddawani temu świadczeniu nie będą musieli spędzić Świąt w szpitalach i wrócą do domów. Członkowie OZŚWM postanowili wznowić przyjęcia nowych pacjentów we wszystkich województwach. Problem jednak nie zniknął i będzie dalej narastał.

WIĘCEJ

Polska ochrona zdrowia jest zbyt uzależniona od opieki szpitalnej

29 listopad 2019
Jak ocenia Komisja Europejska, w opublikowanym raporcie o polskiej służbie zdrowia, system ochrony zdrowia w Polsce jest za bardzo uzależniony od opieki szpitalnej. Eksperci Komisji Europejskiej podkreślili, że obowiązujący w Polsce system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zasadniczo zapewnia dostęp do szerokiego zakresu świadczeń. Jednak są w nim i wykluczenia, przez co pacjenci nie mają dostępu do niektórych usług czy leków, jakie przysługują chorym w innych krajach.
WIĘCEJ

Przetrzymywanie pacjentów w szpitalach zamiast leczenia domowego

25 listopad 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega członków Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), że  przyjmując ponadlimitowych pacjentów ponoszą ryzyko finansowe, którego płatnik nie wymaga. Tych jednak, którzy go nie podejmują, Fundusz karze wzmożoną liczbą kontroli i próbuje szantażować.

WIĘCEJ

Zmiana w taryfach świadczeń opieki długoterminowej niestety nie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7 listopad 2019

Stopniowy wzrost wyceny taryfy za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej od 1 października 2019 roku do grudnia 2022 roku, zakłada Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 152/2019/DSOZ z dnia 6 listopada 2019 roku.

Niestety zmiana nie dotyczy świadczeń w ZOL i ZOP dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

 
 
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
0
0
0
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.