O NAS


Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej zrzesza dwanaście podmiotów świadczących w skali kraju usługi pozaszpitalne na rzecz pacjentów borykających się z niewydolnością oddechową wymagających oddechu zastępczego. 

Związek powstał w 2011 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz poprawy sytuacji osób z niewydolnością oddechową, wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

Łącznie, nasi członkowie zapewniają opiekę długoterminową ponad 90% pacjentom, wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4