AKTUALNOŚCI


NIK zajmie się m.in. dostępem do opieki długoterminowej

28 grudnia 2018

Najwięcej energii pochłoną kwestie zdrowia i administracji publicznej (po 13,5 proc. z ogółu kontroli) oraz środowiska (9 proc.). Pozostałe kontrole skoncentrują się na sprawach dotyczących m.in. finansów publicznych, gospodarki, oświaty i wychowania, kwestiach społecznych i obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo.

Duży pakiet kontroli dotyczy zdrowia - w tym m.in., czy potrzebującym zapewniono dostęp do opieki długoterminowej finansowanej przez NFZ, oraz czy system monitorowania niepożądanych działań leków działa skutecznie. 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.