AKTUALNOŚCI


Wzrosła liczba zgonów, jedną z możliwych przyczyn jest zła jakość powietrza

26 października 2018

W opinii ekspertów dwiema głównymi przyczynami wzrostu liczby zgonów było pogorszenie się jakości powietrza oraz złe warunki pogodowe.

Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 w styczniu 2017 r. było rekordowo wysokie – najwyższe od 2015 r. NFZ uważa, że to skokowe pogorszenie się jakości powietrza mogło być jedną z przyczyn dużej liczby zgonów, zwłaszcza w grupie osób z chorobami układu krążeniowo-oddechowego. Smog zbiegł się także podczas zeszłorocznego stycznia z niskimi temperaturami i szczytem zachorowań na grypę. Według informacji udostępnionych przez IMGW dla stacji meteorologicznych to właśnie ten miesiąc był najzimniejszy w analizowanym okresie – czyli od 2015 r. Mimo że w poprzednich latach najwięcej przypadków grypy odnotowywano zwykle w lutym i marcu, to jednak 2017 r. był pod tym względem wyjątkowy: sezon grypowy miał swój szczyt w styczniu. 

Źródło: Puls Medycyny

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.