AKTUALNOŚCI


Caritas za zmianą kryteriów przy ocenie ofert na długoterminową opiekę domową

12 października 2018

W opinii Caritas, istotnymi i najwyżej punktowanymi kryteriami oceny ofert powinny być kwalifikacje i mobilność personelu, jego zatrudnienie na pełny etat w formie stałej umowy o pracę, obejmowanie opieką najciężej chorych pacjentów czy dysponowanie wypożyczalnią sprzętu pielęgnacyjnego.

W katalogu kryteriów - według przedstawicieli Caritas - nie powinien też figurować warunek realizowania umowy z NFZ w dniu złożenia oferty, dający tzw. punkty za kontynuację. - Podobnie należy wycofać zapytanie o oferowanie ceny niższej niż oczekiwana przez NFZ - wskazuje organizacja, argumentując, że w przypadku tego typu opieki nie należy dążyć do "zbicia" ceny kosztem jakości czy dostępności usług, ale oprzeć się o cenę usług ustaloną przez ekspertów.

Szef śląskiego oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz przyznał, że kryteria w konkursach dotyczących długoterminowej pielęgniarskiej opieki domowej są niedoskonałe i choć udało się niektóre z nich zmienić, nadal nie są one optymalne - także z punktu widzenia Funduszu. Za kontrowersyjne kryteria dyrektor uznał zarówno punktowanie za ciągłość udzielania świadczeń, jak i za cenę - choć podkreślił, że jej waga będzie miała w nowych konkursach mniejsze znaczenie.

Źródło: www.rynekseniora.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.