AKTUALNOŚCI


Wielkopolski OW NFZ rozdysponował dodatkowe środki na finansowanie świadczeń

25 września 2018
Wielkopolski OW NFZ rozdysponował dodatkowe środki na finansowanie świadczeń. Środki zwiększą wartości umów do końca bieżącego roku w łącznej wysokości ponad 4,4 mln zł. Zostaną przeznaczone m.in. na świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze w wysokości prawie 1,3 mln zł, z czego 800 tys. zł na świadczenia dla dzieci i dorosłych pacjentów wentylowanych mechanicznie w ramach zespołu długoterminowej opieki domowej i prawie 440 tys. zł na świadczenia udzielane w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym.
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.