AKTUALNOŚCI


Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

25 kwietnia 2018

Według oceny skutków regulacji podmioty, na które oddziałuje projekt to wszyscy świadczeniodawcy ubiegający się o zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Zaproponowane zmiany mają usprawnić postępowania konkursowe przeprowadzane przez oddziały wojewódzkie NFZ m.in. ograniczenia weryfikacji do oferentów zakwalifikowanych do negocjacji,  co ma poprawić płynność postępowań konkursowych czy wprowadzenie możliwości przedłużenia terminu otwarcia ofert oraz zmniejszenie minimalnej liczby członków komisji.

Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 30 kwietnia 2018 roku.

Treść projektu rozporządzenia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.