AKTUALNOŚCI


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

1 marca 2018

Wśród największych problemów zdrowia populacji wymienia się choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory złośliwe, przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu, cukrzycę oraz zaburzenia psychiczne. W większości te problemy są powodowane przez palenie wyrobów tytoniowych, nadmierne spożycie alkoholu, nieprawidłową dietę oraz niewystarczającą aktywność fizyczną.

Kolejnym ważnym aspektem jest poprawa jakości leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia, ponieważ jest to jeden z głównych problemów współczesnej medycyny, a samo prawo do leczenia bólu, wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

Zgodnie natomiast z art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej szczególną opieką należy objąć, dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

Treść rozporządzenia

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.