AKTUALNOŚCI


Zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

5 sierpnia 2017

1 sierpnia br. ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Podsekretarz Stanu Piotr Gryza:

1. Jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  • Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,
  • Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

3. Nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.