AKTUALNOŚCI


Podkomitet KPO ds. zdrowia

8 maja 2024

Realizacja KPO przez Ministerstwo Zdrowia ma w założeniu poprawić efektywność systemu ochrony zdrowia, dostępność oraz jakość świadczeń zdrowotnych. Zaplanowane działania będą skoncentrowane na wdrażaniu odpowiednich reform i inwestycji, przyczyniających się do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przypomnijmy, że w KPO przewidziano szereg działań związanych ze zdrowiem. To m.in.:

  • poprawa efektywności i dostępności świadczeń zdrowotnych na poziomie powiatowym;
  • rozwój opieki długoterminowej, w zakresie której nowy ministerialny zespół na pewno czeka dużo wyzwań: prognozy demograficzne, braki kadrowe, poprawa dostępności i jakości profesjonalnych usług opiekuńczych, wspieranie opiekunów nieformalnych, zapewnienie stabilnego finansowania sektora opieki długoterminowej, cyfryzacja i deinstytucjonalizacja, to tylko niektóre z nich. 

Pierwsze posiedzenie Podkomitetu KPO ds. zdrowia jest zwoływane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Źródło: Polityka Zdrowotna

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4