AKTUALNOŚCI


Świadczeniodawcy wentylacji mechanicznej dziękują WOŚP za tegoroczny finał poświęcony walce z chorobami płuc

22 stycznia 2024

Pacjentów wymagających respiratoterapii przybywa i będzie przybywało. Zdecydowanie najwięcej zmaga się
z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP). Szacuje się, że w Polsce schorzenie to dotyka ok. 2 milionów osób. Część z nich wcześniej czy później będzie potrzebowała wspomagania respiratorem. Domowa opieka z użyciem respiratora od początku swojego istnienia jest wyróżniającą się formą świadczenia medycznego w Polsce. Model ten jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie, a już z pewnością najlepszy i najefektywniejszy w tej części Europy.

Niezmiernie ważna jest świadomość społeczna na temat POChP. Profilaktyka oraz skuteczna długoterminowa opieka domowa, zwłaszcza w zakresie wentylacji mechanicznej, są niezwykle istotne dla poprawy jakości życia pacjentów. Pozyskany dzięki zbiórce przez WOŚP sprzęt medyczny, przeznaczony do terapii chorób płuc, oznacza nadzieję dla wielu pacjentów. Sprawi, że pacjenci będą wcześniej i lepiej diagnozowani a przez to wcześniej uzyskają dostęp do leczenia niewydolności oddechowej za pomocą respiratora. Dzięki niemu, kolejni pacjenci będą mogli prowadzić aktywne życie zawodowe, a także realizować misje społeczne, czego najlepszym przykładem jest pan  Łukasz Krasoń, korzystający ze wspomagania oddechowego,  który został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. – tłumaczy lek. med. Robert Suchanke, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

Zaletami leczenia w warunkach domowych są: psychofizyczny komfort pacjenta, zmniejszenie ryzyka powikłań geriatrycznych, w tym zaburzeń świadomości i pogorszenia stanu funkcjonalnego na skutek unieruchomienia, a także ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, zakażenia patogenami szpitalnymi i w konsekwencji ryzyka zgonu. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt ekonomiczny – długoterminowe leczenie w domu może być dla systemu ochrony zdrowia od 10 do 25 razy tańsze niż leczenie na oddziałach szpitalnych.

Pacjenci z chorobami płuc objęci terapią wentylacji mechanicznej mogą i powinni także korzystać z efektywnych i dostępnych dla nich innowacyjnych rozwiązań, takich jak telemedycyna, co wiąże się rzecz jasna z koniecznością wykorzystania nowoczesnego sprzętu. Jest to nie tylko odpowiedź na problemy kadrowe w obszarze medycyny, ale także ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki długoterminowej.

 – Zaangażowanie WOŚP na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Polsce trwa już 32 lata. Dzięki niemu polskie szpitale i jednostki opieki medycznej zyskują rokrocznie nowoczesny sprzęt medyczny. Podejmowana z tak wielkim entuzjazmem i poświęceniem misja Jurka Owsiaka oraz jego współpracowników, sprawiła, że setki tysięcy ludzi mogło otrzymać pomoc medyczną na najwyższym poziomie oraz daje nadzieję i wsparcie dla wszystkich potrzebujących. Każdy uśmiech pacjenta i każdy krok wiodący ku poprawie jakości opieki zdrowotnej w Polsce jest bezcenny. Możemy tylko życzyć, aby ta długoletnia misja nadal inspirowała i mobilizowała do czynienia dobra. Jestem pewny, że środki zebrane z tegorocznego Finału, zostaną wykorzystane z najwyższą starannością i przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami płuc, do której również nasi członkowie będą mogli dołożyć swoją część, przyjmując zdiagnozowanych i ustabilizowanych pacjentów pod dalszą opiekę. - konkluduje Robert Suchanke.

Oddychanie uważamy za rzecz oczywistą, ale dla blisko 391 milionów ludzi na całym świecie, którzy cierpią na POCHP, nie jest to takie proste. Dla nich codzienne oddychanie staje się wyzwaniem. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Popierajmy, zachęcajmy, wspierajmy!

Źródło: OZŚWM

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4