AKTUALNOŚCI


Badanie opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce

20 czerwca 2023

"Prowadzone badanie wpisuje się w założenia reformy A4.6 Zwiększenie udziału niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój systemu opieki długoterminowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), która przewiduje dokonanie w 2023 r. przeglądu strategicznego systemu opieki długoterminowej w Polsce. Przegląd ten ma na celu określenie posiadanych zasobów, skali potrzeb i wyznaczenie priorytetów niezbędnych reform i jest prowadzony równolegle przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej" - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w badaniu.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4