AKTUALNOŚCI


Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w spr. wyceny świadczeń wentylacji mechanicznej

11 stycznia 2023

Przedstawicielka Stowarzyszenia Jednym Tchem wyjaśniała, że po wprowadzonych w połowie minionego roku obniżkach taryf dla świadczeniodawców, prowadzących wentylację mechaniczną pacjentów w domu, do stowarzyszenia zaczęły docierać z różnych województw sygnały, że „zostały wstrzymane przyjęcia tych pacjentów”.

- Czy jest zapewniona dostępność w opiece nad zdrowiem tych pacjentów? Zdarzyły takie przypadki, w których jej nie było. To jest sytuacja, w której pacjenci są bezpośrednio poszkodowani - powiedziała.

Dr Robert Suchanke, Prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej mówił, że kolejek do wentylacji mechanicznej w domu nie ma. Prezentując punkt widzenia świadczeniodawców wyjaśniał, że nie ma kolejek, bo świadczeniodawcy przyjmują pacjentów z nadzieją, że świadczenia zostaną sfinansowane.

Gdybyśmy tego nie robili, to 3 tysiące osób byłyby gdzieś w systemie w szpitalach - mówił podając liczbę pacjentów, która według świadczeniodawców otrzymuje świadczenie wentylacji mechanicznej w domu w ramach tzw. nadwykonań. - Ciągle mamy nadzieję, że system nam za to zapłaci, a nie płaci niestety. Jeśli tak dalej pójdzie to my przestaniemy przyjmować tych pacjentów i oni w tym systemie będą czekać w kolejkach.


Źródło: Rynek Zdrowia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.