AKTUALNOŚCI


Nowy system w świadczeniach w opiece długoterminowej ma wpłynąć na skrócenie kolejek

18 grudnia 2022

1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy, że dokument stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projektodawca nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej podkreśla, że "wprowadzana zmiana polega na zobowiązaniu świadczeniodawców udzielających świadczeń rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej do ustalenia, czy nie nastąpił wypis świadczeniobiorcy ze szpitala lub zgon". I tłumaczy, że rozwiązanie ma na celu ograniczenie występowania błędów w sprawozdawczości, polegających na wykazywaniu przez świadczeniodawców pacjentów do rozliczeń w przypadku, gdy pacjent ten zmarł w szpitalu.

"Uzyskanie informacji o zgonie chorego w czasie pobytu w szpitalu pozwoli świadczeniodawcy na wcześniejsze przyjęcie kolejnego pacjenta z listy oczekujących, zwiększając tym samym dostępność do świadczeń w przedmiotowym zakresie" - podkreślano w uzasadnieniu.

W ocenie prezesa NFZ "zamieszczanie informacji o wypisie lub zgonie pacjenta, który został skierowany do szpitala, jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia świadczeń zrealizowanych w zakładzie opiekuńczym, zwłaszcza, że Fundusz finansuje rezerwację łóżka w zakładzie opiekuńczym w wysokości 15 proc. wartości osobodnia przez 15 dni pobytu chorego w szpitalu. Dlatego ustalenie terminu powrotu chorego ze szpitala do zakładu leży w gestii zakładu opiekuńczego" - podsumowuje projektodawca.

Źródło: Rynek Zdrowia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4