AKTUALNOŚCI


Stanowisko OZŚWM w sprawie wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa NFZ z dniem 1 maja br. nowych taryf świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nieinwazyjnie.

12 maja 2022

Obniżenie wyceny świadczeń odpowiednio dla poszczególnych grup pacjentów o: 16, 29 i 62% w stosunku do taryfy opracowanej w 2016 roku przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) stoi w całkowitej sprzeczności z powszechnie dostępnymi danymi dotyczącymi: wzrostu płac personelu medycznego jaki miał miejsce w ostatnich 6 latach, kosztów transportu (paliwo, ubezpieczenie i eksploatacja), dewaluacji złotówki względem EURO (4,25 zł – 4,65 zł), kosztów infrastruktury i kosztów zarządu, a w konsekwencji dynamicznego wzrostu inflacji łącznie o ponad 20% w stosunku do 2016 roku.

Tym niemniej Zarząd Związku zarekomendował członkom podpisanie aneksów do umów uwzględniających Zarządzenie Prezesa NFZ nr 55/2022, kierując się w pierwszej kolejności  troską o dobro pacjentów, którzy pozostają pod opieką członków Związku.

Członkowie Związku dostrzegają negatywną rolę Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w przygotowaniu nowych taryf dla przedmiotowego świadczenia. Pomimo wielokrotnych próśb i apeli, Zarząd NFZ nie znalazł czasu na merytoryczne spotkanie z przedstawicielami naszego Związku od kwietnia 2018 roku, co nasi członkowie odbierają jako dowód na brak dobrej woli ale też wyczerpanie merytorycznych argumentów po stronie NFZ dla forsowanego od wielu miesięcy projektu zmiany taryfikacji.

Przedstawiciele Związku zawsze byli i nadal są gotowi do merytorycznej współpracy i poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony. Takim przykładem jest współpraca z przedstawicielami AOTMiT-u, czego efektem jest wypracowanie nowego modelu świadczenia. Niestety zamiast dalej, pod nadzorem Ministra Zdrowia, procedować zmianę modelu świadczenia ratującego życie, NFZ ogłasza radykalną zmianę taryf, która będzie miała fatalne konsekwencje dla świadczenia wentylacji mechanicznej w domu, dla jego beneficjentów, dla systemu ochrony zdrowia a także dla finansów publicznych państwa.

Nieinwazyjna wentylacja domowa od początku swojego istnienia była najtańszą formą świadczenia medycznego z użyciem respiratora. Od 1 maja br. jest jeszcze tańsza dla NFZ ale już nieopłacalna dla świadczeniodawców. Skutki tej zmiany odczują niestety pacjenci i ich bliscy.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.