AKTUALNOŚCI


Niezależny raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

21 grudnia 2021

25 listopada Rada ds. Taryfikacji przyjęła stanowisko dotyczące raportu AOTMiT, w którym jego autorzy rekomendują obniżenie wyceny świadczenia nieinwazyjnej domowej wentylacji mechanicznej odpowiednio o: 16, 29 i 62% w stosunku do wyceny tej samej Agencji z 2016 roku. Wg świadczeniodawców zrzeszonych w Związku zarówno stanowisko Rady, jak i sam raport, na którym jest ono oparte, są nierzetelne i niewiarygodne. Dlatego władze Związku zleciły przygotowanie niezależnego raportu profesjonalnemu podmiotowi specjalizującemu się w wycenach kosztów świadczeń zdrowotnych.  Raport został przygotowany w oparciu o nowy standard rachunku kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045).  Raport w załączeniu.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.