AKTUALNOŚCI


POZASZPITALNA WENTYLACJA MECHANICZNA - CZY DOBRZE JUŻ BYŁO?

1 grudnia 2020
Wszystkie debaty odbywające się w ramach Konferencji zostały zarejestrowane. Debatę dot. pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej znajdziecie Państwo pod linkiem POZASZPITALNA WENTYLACJA MECHANICZNA - CZY DOBRZE JUŻ BYŁO?”
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.