AKTUALNOŚCI


Interpelacja do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego finansowania świadczeń pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej

15 stycznia 2020

Pani Poseł w interpelacji informuje Ministra o dramatycznej sytuacji pacjentów i świadczeniodawców oraz prosi Ministra o udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania:

Czy w ministerstwie prowadzone są prace nad zmianami w systemie opieki zdrowotnej, które pozwolą na istotną poprawę sytuacji pacjentów korzystających z świadczeniodawców wentylacji mechanicznej?

Na jakim etapie są te prace i jakie są założenia planowanych ewentualnych zmian?

Czy ministerstwo planuje zwiększyć środki na kontrakty NFZ ze świadczeniodawcami wentylacji mechanicznej, bazując na aktualnych danych?

 

Z treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.