AKTUALNOŚCI


Zmiana w taryfach świadczeń opieki długoterminowej niestety nie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7 listopada 2019

W nowelizowanym zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, NFZ wprowadza określoną przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nową taryfę dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą wzrostu finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, kompensując rosnącą dynamikę kosztów związaną z udzielaniem świadczeń w warunkach stacjonarnych.

W zarządzeniu zostały ujednolicone nazwy zakresu świadczeń oraz kody sprawozdawane przez świadczeniodawców. Dokonano też uaktualnienia współczynnika wagi punktowej produktu rozliczeniowego dla świadczeń obejmujących żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach stacjonarnych.

Z szacunków AOTMiT wynika, że dodatkowe koszty zmian od IV kwartału 2019 roku związane z implementacją taryf, określonych przez Agencję wynoszą około 18 mln. zł, a w latach 2020-2022 dodatkowo po 97,89 mln zł względem wydatków związanych z taryfami proponowanymi na rok poprzedni.

Z treścią Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 6 listopada można zapoznać się tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.