AKTUALNOŚCI


Pani Poseł interweniuje w naszej sprawie

30 maja 2019

15 maja w sejmie odbyło się posiedzenie komisji finansów publicznych podczas, którego komisja opiniowała wniosek Prezesa NFZ w sprawie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019. W dyskusji wzięła udział m.in. poseł Gabriela Masłowska (PiS), która zwróciła się z pytaniem do Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny „czy w związku z planowaną zmianą wyceny świadczeń medycznych także obejmie ona świadczenia wentylacji mechanicznej?  Czy nastąpi urealnienie limitów świadczeń domowej wentylacji mechanicznej w kontraktach?”. Prezes NFZ odpowiedział, że taka zmiana jest planowana.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.