AKTUALNOŚCI


Minister Zdrowia interweniuje

2 maja 2019

Jednocześnie Minister zobowiązał Prezesa NFZ do rozpatrzenia pisma OZŚWM w sprawie niedostatecznych środków finansowych przeznaczanych na świadczenia opieki długoterminowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.

Treść pisma

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.