AKTUALNOŚCI


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień grupy osób przewlekle chorych z grupy 1b.

13 maja 2021
Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź na pismo OZŚWM w sprawie sygnałów od pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczących problemów z dostępem do szczepień przeciw COVID-19 dla tej grupy osób.
WIĘCEJ

Brak systemowego podejścia do pacjentów wymagających dalszej opieki po Covid-19

20 kwietnia 2021

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce, podmioty zrzeszone w naszym Związku zaczęły przyjmować do opieki domowej pacjentów wymagających mechanicznego wspomagania oddechu w wyniku powikłań pocovidowych. Niestety, jak dotąd nie wypracowano systemowego podejścia do kwalifikacji grupy pacjentów z powikłaniami pocovidowymi, kierowanych przez szpitale do domowej wentylacji. Uważamy te nowe dla nas zjawisko za istotne, ponieważ, jak twierdzą publicznie eksperci, takich pacjentów będzie przybywać, co potwierdzają sukcesywnie zbierane informacje od członków naszego Związku.

Związek od listopada ubiegłego roku apeluje do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o spotkanie w sprawie wypracowania standardów kwalifikowania takich pacjentów do wentylacji domowej. Jak dotąd apele pozostają bez odpowiedzi.

WIĘCEJ

Apel do Ministra o realny dostęp do szczepionek dla osób z grupy 1b

6 kwietnia 2021
W związku z problemami związanymi ze szczepieniami pacjenci korzystających z wentylacji domowej zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą o realny dostęp do szczepionek dla grupy 1B, która według prognoz powinna być zakończona w ciągu tygodnia a terminy przesuwane są nawet o kilka miesięcy.
WIĘCEJ

Pacjenci z problemami po Covid-19

24 marca 2021

Z każdym dniem zwiększa się w Polsce liczba osób, które przebyły COVID-19. Nawet po przechorowaniu choroby wielu ozdrowieńców tygodniami boryka się z długoterminowymi skutkami choroby. Najczęstsze długotrwałe objawy dotyczą układu oddechowego: zaburzenia wentylacji płuc, objawy duszności, ograniczenie tolerancji wysiłkowej. Członkowie OZŚWM już od kilku miesięcy przyjmują pod opiekę domową pacjentów pocovidowych. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwrócił uwagę w rozmowie na antenie TVN24, "... że system zajmuje się pacjentami z Covid-19, ale zupełnie nie jest przygotowany na problemy, z jakimi zmagają się osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem". 

WIĘCEJ

 
 
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.