AKTUALNOŚCI


Postępowanie taryfikacyjne: Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

23 lipca 2021

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

WIĘCEJ

Posiedzenie połączonych komisji sejmowych nt. sytuacji w opiece długoterminowej

25 czerwca 2021
W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie połączonych komisji sejmowych polityki społecznej i rodziny oraz zdrowia nt. sytuacji w polskiej opiece długoterminowej. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej rezprezentował Prezes Związku dr Robert Suchanke.
WIĘCEJ

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień grupy osób przewlekle chorych z grupy 1b.

13 maja 2021
Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź na pismo OZŚWM w sprawie sygnałów od pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczących problemów z dostępem do szczepień przeciw COVID-19 dla tej grupy osób.
WIĘCEJ

Brak systemowego podejścia do pacjentów wymagających dalszej opieki po Covid-19

20 kwietnia 2021

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce, podmioty zrzeszone w naszym Związku zaczęły przyjmować do opieki domowej pacjentów wymagających mechanicznego wspomagania oddechu w wyniku powikłań pocovidowych. Niestety, jak dotąd nie wypracowano systemowego podejścia do kwalifikacji grupy pacjentów z powikłaniami pocovidowymi, kierowanych przez szpitale do domowej wentylacji. Uważamy te nowe dla nas zjawisko za istotne, ponieważ, jak twierdzą publicznie eksperci, takich pacjentów będzie przybywać, co potwierdzają sukcesywnie zbierane informacje od członków naszego Związku.

Związek od listopada ubiegłego roku apeluje do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o spotkanie w sprawie wypracowania standardów kwalifikowania takich pacjentów do wentylacji domowej. Jak dotąd apele pozostają bez odpowiedzi.

WIĘCEJ

 
 

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.