AKTUALNOŚCI


Konsultacje projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

20 marca 2018

W projekcie zarządzenia wprowadzono zmiany, które maja pozwolić na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady personelu medycznego w domu pacjenta. 

Zmiana dotyczy załącznika nr 3 "Karta wizyt w domu chorego wentylowanego mechanicznie" oraz załącznika nr 5 "Karta wizyt pielęgniarki długoterminowej domowej" polegające na dodaniu w tabeli kolumny "czas trwania wizyty".

Ponadto, publikacja projektu zarządzenia związana jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia, wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać do dnia 10 kwietnia 2018 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila "uwagi SPO".

Źródło: www.nfz.gov.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.