AKTUALNOŚCI


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r.

16 lutego 2018

16 lutego br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej, do którego Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej skierował swoje uwagi.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść rozporządzenia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.