AKTUALNOŚCI


Wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów ustawy z 5 lipca 2018 roku

19 września 2018

19 września Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny komunikat w sprawie wątpliwości jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów ustawy z 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się z pismem do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienia. Liczba wątpliwości, jakie przepisy ustawy wzbudzają w sytuacjach konkretnych lekarzy, wymaga pilnego przygotowania obszernej interpretacji dotyczącej sposobu realizacji norm ustawy, gdyż komunikat opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia 28 sierpnia 2018 r. nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości wynikających m.in. z rozmaitych form zatrudnienia lekarzy.

Pełna treść komunikatu

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.