AKTUALNOŚCI


Zmiany w załączniku nr 2 do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 maja 2018r.

14 sierpnia 2018

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

Pełna treść Zarządzenia

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.