AKTUALNOŚCI


Stanowisko Rady ds. Taryfikacji działającej przy Prezesie AOTMiT

23 lipca 2018

Rada ds. Taryfikacji w uzasadnieniu swojego stanowiska ws. taryfy dla świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej uznaje, że nieinwazyjna wentylacja mechaniczna jest świadczeniem ratującym życie, ponadto zmniejsza ryzyko konieczności zastosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej. 

W swoich rekomendacjach Rada ds. Taryfikacji proponuje zmierzanie w pocesie wyceny do urealnienia kosztów świadczenia, co pozwoli na równoczesne promowanie i poprawianie dostępności do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

Stanowisko Rady ds. Taryfikacji

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.