AKTUALNOŚCI


Petycja ws. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

18 lipca 2018

Doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że polityka prowadzona przez Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia jest coraz bardziej nieadekwatna do zmieniających się potrzeb. Lawinowo rośnie liczba osób wymagających wspomagania oddechu za pomocą respiratora. Częściowo jest za to odpowiedzialne rosnące zanieczyszczenie powietrza w naszych aglomeracjach miejskich, ale też starzejące się społeczeństwo. Dodatkowym wyzwaniem stał się program polityki zdrowotnej POL-VENT, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia od 2016 roku, który generuje kilkuset dodatkowych pacjentów rocznie.

Dlatego OZŚWM zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą o przyjęcie petycji w sprawie zakwalifikowania pozaszpitalnego świadczenia wspomagania oddechu za pomocą respiratora za ratujące życie ludzkie.

Treść petycji

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.