AKTUALNOŚCI


Opieka długoterminowa: obniżenie taryfy

4 lipca 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, do przepisów zarządzenia wprowadzono taryfę wynoszącą 3,76 pkt. dla świadczenia jednostkowego: Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel.

Dla ośmiu placówek ochrony zdrowia, mających takich pacjentów, oznacza to "zmniejszenie wydatkowania na kwotę 9482 zł za okres od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r. W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu większej liczby świadczeń" - informuje NFZ w ocenie skutków regulacji.

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dostępny jest tutaj. Uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać do dnia 17 lipca 2018 roku.

 
Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.