AKTUALNOŚCI


Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

13 kwietnia 2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, do przepisów zarządzenia wprowadzono taryfy świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla osób dorosłych oraz w zakładzie opiekuńczym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

W projekcie zarządzenia wprowadzono również zmiany, które pozwolą na monitorowanie czasu trwania wizyty lub porady personelu medycznego w domu pacjenta. Ponadto, publikacja projektu zarządzenia związana jest z potrzebą ujednolicenia treści obecnie obowiązującego zarządzenia, wynikającą z jego dotychczasowych zmian.

Uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2018 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila "uwagi SPO".

Źródło: www.nfz.gov.pl

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.