AKTUALNOŚCI


Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji podmiotów świadczących pozaszpitalne usługi wentylacji mechanicznej na rzecz pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową

3 listopada 2017

30 października ukazała się odpowiedź na interpelację nr 9839 Panów Posłów Tomasza Nowaka i Krzysztofa Gadowskiego w sprawie sytuacji podmiotów świadczących pozaszpitalne usługi wentylacji mechanicznej na rzecz pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.

Minister Zdrowia Piotr Gryza odnosząc się do kwestii problemu nadwykonań generowanych przez świadczeniodawców wentylacji mechanicznej poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej do wysokości kwoty zobowiązania wobec świadczeniodawcy, określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń. Natomiast możliwość sfinansowania dodatkowych świadczeń, zrealizowanych ponad limit określony w umowie, może być rozważana w konkretnej sytuacji wynikającej z dysponowania przez oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowymi środkami finansowymi.

 

Treść odpowiedzi

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.