AKTUALNOŚCI


Uwagi do projektu zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

10 października 2017

Ogónopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechaniczej wystosował uwagi do projektu zarządzenia z dnia 25września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Wśród uwag znalazły się m.in.

1. W przypadku świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,3.

Propozycja zmiany: zmiana współczynnika korygującego na 1,4.

Uzasadnienie zmiany: w przypadku osób dorosłych, niezmiernie istotne jest utrzymanie wentylowanych mechaniczne w bardzo dobrej kondycji fizycznej, co wymaga zastosowania preparatów wysokiej jakości, ma to wpływ na całokształt procesu terapeutycznego. Wymaga to ponoszenia przez świadczeniodawców zwiększonych kosztów zakupu preparatów żywieniowych.

2. W przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,2.

Propozycja zmiany: zmiana współczynnika korygującego na 1,3. 

Uzasadnienie zmiany: w przypadku dzieci wentylowanych mechaniczne obciążonych chorobami rzadkimi wymagana jest do zastosowania bardzo droga wysokospecjalistyczna dieta. Zabezpieczenie pacjentów w prawidłowe proporcje składników odżywczych, wymaga zastosowania preparatów o zwiększonej wartość składników odżywczych, co w przypadku dzieci jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę ich cykl rozwoju psychofizycznego. Wymaga to ponoszenia przez świadczeniodawców zwiększonych kosztów
zakupu preparatów żywieniowych.

3. W przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,5.

Propozycja zmiany: zmiana współczynnika korygującego na 1,6.

Uzasadnienie zmiany: w przypadku dzieci wentylowanych mechaniczne obciążonych chorobami rzadkimi wymagana jest do zastosowania bardzo droga wysokospecjalistyczna dieta. Zabezpieczenie pacjentów w prawidłowe proporcje składników odżywczych, wymaga zastosowania preparatów o zwiększonej wartość składników odżywczych, co w przypadku dzieci jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę ich cykl rozwoju psychofizycznego. Wymaga to ponoszenia przez świadczeniodawców zwiększonych kosztów
zakupu preparatów żywieniowych.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.