AKTUALNOŚCI


Zaproszenie AOTMiT do prac nad wyceną świadczeń nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej prowadzonej w warunkach lecznictwa szpitalnego

19 lipca 2017

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechaniczej dostał zaproszenie z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do prac nad wyceną świadczeń nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej prowadzonej w warunkach lecznictwa szpitalnego, które są rozliczane w ramach JGP D45.

Spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim możliwości pozyskania danych klinicznych, finansowych, trudności w ich przekazaniu, ale także problemów związanych z organizacją i udzielaniem świadczenia.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.