AKTUALNOŚCI


Pisma do Parlamentarnych Zespołów

29 czerwca 2017

29 czerwca br. OZŚWM wystosował pisma do: Parlamentarnego Zespołu ds. zdrowia publicznego, Parlamentarnego Zespołu ds. opieki nad osobami niesamodzielnymi, Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowiaz prośbą o możliwość poświęcenia jednego z posiedzeń tematyce wentylacji mechanicznej.

Podczas posiedzenia Związek miałby okazję przedstawić zagadnienia związane z problemami w domowej wentylacji mechanicznej: rosnące nadwykonania oraz zabezpieczenie rosnącej ilości pacjentów w związku nowym programem Ministerstwa Zdrowia – POLVENT.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.