AKTUALNOŚCI


Pismo do wiceministra Piotra Gryzy z prośbą o spotkanie

1 czerwca 2017

29 maja br. OZŚWM wystosował ponowne pismo do wiceministra Piotra Gryzy z prośbą o spotkanie, podczas którego zostaną omówine istotne tematy dotyczące pacjentów wentylowanych mechanicznie.  

Podczas spotkania Związek chciałby poruszyć w szczególności temat uruchomionego w zeszłym roku przez Ministra zdrowia programu POLVENT, który generuje nowych pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w liczbie 100-150 osób miesięcznie.

Rozszerzenie programu o kolejne 20 oddziałów pulmonologicznych bardziej zwiększy liczbę pacjentów po programie POLVENT, co przy niedoszacowanych od lat limitach Narodowego Funduszu Zdrowia stworzy jeszcze większe ryzyko wygenerowania pacjentów nie objętych kontraktem.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.