AKTUALNOŚCI


Odpowiedź na interpelację w sprawie finansowania wentylacji mechanicznej w warunkach domowych chorych na przewlekłą niewydolność oddechową

12 czerwca 2017

9 czerwca br. ukazała się odpowiedź na interpelację nr 9820 Poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie finansowania wentylacji mechanicznej w warunkach domowych chorych na przewlekłą niewydolność oddechową.

Wiceminister zdrowia, Piotr Gryza podkreślił w odpowiedzi, iż oddziały wojewódzkie Funduszu sukcesywnie, w miarę rosnących potrzeb oraz własnych możliwości finansowych, zwiększają środki na przedmiotowe świadczenia.

Odnosząc się do kwestii finansowania przez NFZ świadczeń ponadlimitowych, poinformowano, że Fundusz ma obowiązek sfinansować świadczenia udzielone w okresie rozliczeniowym do wysokości kwoty zobowiązania wobec świadczeniodawcy, określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń. Natomiast możliwość sfinansowania dodatkowych świadczeń, zrealizowanych przez świadczeniodawcę ponad limit określony umową, może być rozważana wówczas, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów świadczeń.

Treść odpwiedzi

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.