AKTUALNOŚCI


Kontynuacja dialogu z NFZ na temat zwiększenia środków na wentylację mechaniczną w ramach opieki długoterminowej

10 maja 2017

OZŚWM wysysował pisma do wszystkich odziałów NFZ z pytaniem dotyczącym zwiększenia środków na wentylację mechaniczną w ramach opieki długoterminowej na kolejny okres. 

Doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że limity zakontraktowane na świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z zakresu wentylacji mechanicznej są nieadekwatne do zmieniających się potrzeb.

Dodatkowym wyzwaniem staje się uruchomiony w zeszłym roku przez Ministra Zdrowia programu POLVENT, który generuje naszym członkom nowych pacjentów. Obserwując dotychczas ogłaszane przez poszczególne oddziały NFZ zaproszenia do udziału w konkursach odnosimy wrażenie, że NFZ nie dostrzega zmian jakie zachodzą od kilku lat i jakie konsekwencje niesie za sobą uruchomienie w/w programu.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.