AKTUALNOŚCI


Odpowiedź na pismo wystosowane do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie niejasnych zasad konkursu ofert w woj. podlaskim

26 kwietnia 2017

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta odniósł się do wysłanego pisma OZŚWM, dotyczącego niejasnych zasad konkursu ofert w województwie podlaskim.

W piśmie podkreślono, iż „Pomimo zrozumienia problemu, z przykrością informuje, że Rzecznik w zastępstwie Narodowego Funduszu Zdrowia nie może rozpatrzyć niniejszej sprawy (…)”. Działania komisji konkursowej wywołały niepokój, gdyż dotyczyły bezpośrednio zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.