AKTUALNOŚCI


O wentylacji mechanicznej w Ministerstwie Zdrowia

22 kwietnia 2017

20 kwietnia br. doszło do spotkania Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", której członkiem jest OZŚWM z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniewem J. Królem.

Podczas spotkania został poruszony temat wentylacji mechanicznej jako efektywnego elementu opieki długoterminowej poza szpitalem. Minister wykazał zainteresowanie powyższym tematem jak również zwrócił uwagę na jego innowacyjność i efektywność. Jego zdaniem podniosłoby to wydajność opieki długoterminowej w Polsce.

Powrót
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
1
7
5
0

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.