AKTUALNOŚCI


AOTMiT rozpoczęła proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ

1 marca 2023
9 lutego 2023 r. w trakcie wystąpienia w Sejmie Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, zapowiedział że „w kwietniu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracuje nowe wyceny dla wszystkich rodzajów świadczeń zdrowotnych. Na koniec maja planujemy przedstawić wycenę, tak aby świadczeniodawcy byli przygotowani do zmian od 1 lipca" - zapowiedział Minister Miłkowski. Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zakłada, iż w lipcu nastąpi rewaloryzacja wypłat m.in. lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy pracowników niemedycznych. Wysokość płacy określa iloczyn współczynnika pracy (określonego w tzw. tabeli płac) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Zgodnie z tym, przy wzroście przeciętnego wynagrodzenia i zapisanej rewaloryzacji pracownicy podmiotów leczniczych od lipca mają otrzymać podwyżki.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.