AKTUALNOŚCI


Minister Zdrowia w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych

19 października 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na interpelację nr 35859 posłanki Pauliny Matysiak (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.

Z pisma dowiadujemy się o:

  • braku planów związanych z wycofaniem wprowadzonych taryf dla świadczeń zespołu opieki długoterminowej domowej udzielanych pacjentom wentylowanym metodą nieinwazyjną;
  • trwających w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pracach nad przygotowaniem modelu kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi oraz o tym, że wyniki prowadzonych prac nad zmianami w koszyku mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf;
  • przekazaniu prośby o uwzględnienie głosu przedstawicieli pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w warunkach domowych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Minister w swojej odpowiedzi informuje również, iż prace nad przygotowaniem modelu kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi są prowadzone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Prośba o uwzględnienie głosu przedstawicieli pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w warunkach domowych została przekazana przez Ministerstwo Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 29 sierpnia 2022 roku. Z korespondencji prowadzonej z AOTMiT wynika, że w ramach prac prowadzone są liczne konsultacje z gronem ekspertów klinicznych, przedstawicielami NFZ oraz organizacjami reprezentującymi pacjentów.

Ponadto ze względu na toczące się prace analityczne nie jest ustalony finalny kształt świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. Przewidywany termin zakończenia prac przez AOTMiT to październik 2022 roku.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.