AKTUALNOŚCI


Plan taryfikacji AOTMiT na 2023 r obejmuje m.in. opiekę paliatywną i hospicyjną

26 września 2022

Znany jest już szczegółowy plan taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na rok 2023. W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia planie taryfikacji na rok 2023 wpisane są m.in. świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, świadczenia realizowane w warunkach domowych, świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych (porada w przychodni), świadczenia realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

Najczęściej wskazywanym w pismach do Agencji przez podmioty systemu opieki zdrowotnej zakresem świadczeń, który - zdaniem Agencji - wymaga prac w zakresie taryfikacji, są świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.

"Ze względu na szybkie starzenie się ludności, prognozowany wzrost liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych, a także wolniejszy wzrost długości życia w zdrowi niż życia ogółem (za "Mapa potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026") zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną. Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej wpisuje się obszary działania określone w Narodowej Strategii Onkologicznej oraz w Krajowym Planie Transformacji" - pisze AOTMiT.

Jak czytamy na portalu Puls Medycyny, prace Agencji będą obejmować także i inne zadania w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wskazane przez ministra zdrowia jako te, których wycena powinna zostać zweryfikowana.

Agencja wskazuje, że szczególnego podkreślenia wymagają w tym zakresie prace związane z weryfikacją wycen świadczeń, dla których toczą się aktualnie prace w zakresie porządkowania koszyka świadczeń gwarantowanych (zmiana technologii medycznej).

Źródło: Puls Medycyny

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.