AKTUALNOŚCI


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wentylacji mechanicznej

4 sierpnia 2022

W odpowiedzi Minister informuje, że m.in.: "Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opracowuje model kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi. Planowany termin zakończenia prac przez AOTMiT to 16 września 2022 r."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2023 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4