AKTUALNOŚCI


Nowe rekomendacje AOTMiT

14 lipca 2022

W wariancie pierwszym rekomenduje się zwiększenie cen jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach ze świadczeniodawcami, wynikających ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, w poszczególnych grupach zakresów: dla SPO - opieka długoterminowa - wentylacja domowa - średni wzrost wartości ceny punktu z tytułu wzrostu wynagrodzeń w zł: 2,90

W wariancie drugim rekomenduje się dla każdej z grup zakresów ustalenie ceny jednostki rozliczeniowej co najmniej na poziomie szóstego decyla rozkładu cen jednostek rozliczeniowych jako minimalną wartość odzwierciedlającą poziom kosztów realizacji świadczeń o zapewnionym określonym stopniu jakości, przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia, a następnie zwiększenie uzyskanej w ten sposób ceny jednostki rozliczeniowej. Zakresy, w których jednostką rozliczeniową jest ryczałt, podlegają tylko zwiększeniu. Dla SPO - opieka długoterminowa - wentylacja domowa - Wartość 6 decyla: 32,07 Kwota wzrostu wartości punktu w grupie zakresów po 6 decylu w zł 6,34

 

Źródło: AOTMiT

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.