AKTUALNOŚCI


Witamy nowego członka OZŚWM

11 kwietnia 2022

Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. jest firmą medyczną zajmującą się opieką długoterminową nad pacjentami, którzy z powodu niewydolności oddechowej używają respiratora w domu. Opieka polega na ocenie wskazań i kwalifikacji do takiej terapii, a następnie leczeniu respiratorem pod nadzorem lekarskim i pielęgniarskim, prowadzonym przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz na świadczeniach fizjoterapeutycznych w domu chorego. Zapewnienie i dostarczenie niezbędnego do terapii respiratorem sprzętu medycznego oraz nadzór techniczny nad jego sprawnością.

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów Ośrodek informuje jednostki zarządzania kryzysowego oraz zakłady energetyczne o chorych wentylowanych mechanicznie na danym terenie, a tym samym potrzebie zabezpieczenia prądu w przypadku braku zasilania lub wystąpienia innej sytuacji kryzysowej (klęski żywiołowej). Świadczy opiekę medyczną na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Działa od 2006 roku i opiekuje się chorymi w 6 województwach. Oprócz wentylacji domowej, zajmuje się również żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, w województwie kujawsko-pomorskim. Leczy respiratorem w domu zarówno dzieci, jak i dorosłych.

https://www.wentylacjadomowa.pl/

Powrót

Lista świadczeniodawców


LICZNIK PACJENTÓW
NIEOBJĘTYCH KONTRAKTEM
W 2021 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2020 R.
0
0
0
0
0
LICZNIK PACJENTÓW
NIESFINANSOWANYCH
W 2019 R.
0
3
9
2
4

Wentylacja mechaniczna

polega na dostarczeniu pacjentom z niewydolnością oddechową możliwości swobodnego oddychania dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. Tak zwane respiratory umożliwiają oddychanie pacjentom poprzez wymuszenie przepływu powietrza w drogach oddechowych.